Materiály ke stažení

Zemědělec
O kompostu v praxi – technologie
O kompostu v praxi – kvalita
O kompostu v praxi - půda
O kompostu v praxi - ekonomika
O kompostu v praxi - agrotechnika
O kompostu v zemědělské praxi
Půda a voda

ÚRODA
Kompost na půdách ohrožených erozí
Výhody aplikace kompostu do půdy
Kompost, humus a půda

O kompostu:
Leták o kompostu
Schéma certifikace kompostu

Metodiky
Kompost a ochrana vod
Kompost - organická hmota v půdě
Management využití kompostu - eroze
Metodika testování zralosti kompostu
Monitoring skladování kalů z ČOV

500 533

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství