ZERA - regionální nevládní nezisková organizace

Zera sdružuje fyzické osoby za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

Novinky

seminář O NOVÝCH PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ.

16. 11. 2016

ZERA pořádá ve spolupráci s MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ seminář O NOVÝCH PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. Seminář se uskuteční 2. prosince 2016 od 9.00 - 14.00 HOD. v Náměšti nad Oslavou. POZVÁNKA

nový projekt INTEKO - Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochraně půdy

17. 10. 2016

Projekt Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochraně půdy INTEKO - ATCZ42 byl podpořený v rámci 1. výzvy programu INTERREG V-A Rakousko - Česká Republika. INTEKO

!! 2 miliardy korun pro Vaše projekty z oblasti nakládání s odpady!!!

9. 8. 2016

Díky 2 novým výzvám MŽP jsou připraveny téměř 2 miliardy korun do oblasti odpadového hospodářství. Zažádat si o ně mohou kraje, města, obce i podnikatelské subjekty. Peníze jsou určeny na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Podpořena bude také výstavba, modernizace, nebo dovybavení bioplynových stanic a podpoří se i projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů.

Více informací v přiloženém letáku

semináře PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELÉ KOMPOSTÁREN - CENTRÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A MALÁ ZAŘÍZENÍ 2016

15. 2. 2015

Připravili jsme pro Vás velmi komplexně zaměřený seminář zahrnující na všechny oblasti správné praxe kompostování. Součástí semináře jsou i praktická cvičení a exkurze na kompostárnu.

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod