ZERA - regionální nevládní nezisková organizace

Zera sdružuje fyzické osoby za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

Novinky

semináře PRO ZAČÍNAJÍCÍ PROVOZOVATELÉ KOMPOSTÁREN - CENTRÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A MALÁ ZAŘÍZENÍ 2017

6. 1. 2017

Připravili jsme pro Vás velmi komplexně zaměřený seminář zahrnující na všechny oblasti správné praxe kompostování. Součástí semináře jsou i praktická cvičení a exkurze na kompostárnu.

Služby v oblasti bioodpadů

2. 1. 2017

nabídka studie proveditelnosti BRO

nabídka studie proveditelnosti - kompostárna

nabídka provozní dokumentace kompostárny

seminář O NOVÝCH PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ.

16. 11. 2016

ZERA pořádá ve spolupráci s MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ seminář O NOVÝCH PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ. Seminář se uskuteční 2. prosince 2016 od 9.00 - 14.00 HOD. v Náměšti nad Oslavou. POZVÁNKA

nový projekt INTEKO - Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochraně půdy

17. 10. 2016

Projekt Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochraně půdy INTEKO - ATCZ42 byl podpořený v rámci 1. výzvy programu INTERREG V-A Rakousko - Česká Republika. INTEKO

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod