ZERA - regionální nevládní nezisková organizace

Zera sdružuje fyzické osoby za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny zemědělcem.

Novinky

Výběrové řízení v rámci projektu INTEKO ATCZ42

9. 3. 2018

V rámci projektu INTEKO ATCZ42 je vyhlášeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu "Překlady a tlumočení".

seminář O BIOODPADECH

1. 2. 2018

připravili jsme pro Vás semináře, které se uskuteční v Náměšti nad Oslavou v centru CETT. PODPORA ODBYTU KOMPOSTU JAKO
PROSTŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY

Mimořádná nabídka: PROVOZNÍ PORADENSTVÍ KOMPOSTÁREN

31. 1. 2018

v současné době máte možnost přihlásit se vyplněním dotazníku o Vaší kompostárně a my Vám BEZPLATNĚ poradíme

Pilotní projekt OCHRANA VOD

31. 1. 2018

pilotní projekt podpořen Krajem Vysočina.

"Ochrana vod - pilotní ověření - management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod"

nový projekt TECHAGRO

31. 1. 2018

ZERA ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, univerzitami a osobnostmi praxe připravila prezentaci na téma ŽIVOT V PŮDĚ "KDE KONČÍ ŽIVOT ZAČÍNÁ SUCHO" Termín realizace od 8.-.12. dubna 2018

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod