Kompetenční centrum

METODIKY

Kompost a ochrana vod
Kompost - organická hmota v půdě
Management využití kompostu - eroze
Metodika testování zralosti kompostu
Monitoring skladování kalů z ČOV

500 533

Demonstrační farma ProFarm Blatnice (vzdělávací a poradenské centrum pro systémové využití kompostu)

498

Prezentace / přední odborníci praxe a výzkumu

532 499

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství