Aktuality

13. 12. 2022

Demofarma ProFarm Blatnice

 Aktivity demofarmy pro systémové využití kompostu.

Detail článku
13. 12. 2022

Certifikace kompostu dle ISO norem

Certifikace kompostu dle ISO norem je uznatelným nákladem dotačního titulu "hnědá úsporám"

Certifikace kompostu dle ISO norem je nezávislé ověření správné kompostářské praxe a získání "PEČETĚ KVALITY", která zlepší marketing kompostu.

Detail článku
12. 12. 2022

Nabídka laboratoře INTEKO

Nově nabízíme testy kvality kompostu dle ČSN 465735 včetně parametrů zralosti a stability metodou NIRS zahrnující interpretaci výsledků s návrhem využití dle skutečně dosažených hodnot

Detail článku
12. 12. 2022

Nová schémata aplikace kompostu

Projekt NAZV QK1920177  Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu. 

Detail článku
19. 10. 2022

WORKSHOP 22 - Organická hmota „Budoucnost organické hmoty pro půdy v ČR – kompost, statková hnojiva, digestát, kaly“ záznam Workshop 22

záznam a prezentace
Detail článku
05. 06. 2022

MAPA KOMPOSTÁREN V ČR

Mapa kompostáren a produkce BRKO vznikla v rámci projektu NAZV QK1920177

Detail článku
05. 06. 2022

DOTAZNÍK KOMPOST V ZEMĚDĚLSTVÍ

Zjišťujeme informovanost a zájem o využití kompostu v zemědělství!

Detail článku
26. 04. 2022

Projekt Analýza a úpravy aplikačnı́ch schémat kompostů

QK22020032 Analýza a úpravy aplikačnı́ch schémat kompostů směřujı́cı́ch k posı́lenı́ systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti

Detail článku
26. 04. 2022

I4.04BE Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce

 I4.04BE Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce

Detail článku

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství