Aktuality

26. 04. 2022

I4.04BE Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce

 I4.04BE Využití digitalizace pro podporu udržitelné zemědělské produkce

Detail článku
26. 04. 2022

Zdravá a suchu přizpůsobená péče o půdu a krajinu

Projekt AGRISAN je realizován v období 1.10.2021 – 31. 12.2022 v programu přeshraniční spolupráce INTERREG v prioritní ose Životní prostředí a zdroje.

Detail článku
11. 04. 2022

Nabídka laboratoře INTEKO

Nově nabízíme testy kvality kompostu dle ČSN 465735 včetně parametrů zralosti a stability metodou NIRS zahrnující interpretaci výsledků s návrhem využití dle skutečně dosažených hodnot

Detail článku
09. 02. 2022

Příručky pro odbornou praxi

Příručky pro odbornou praxi kompostování a využití kompostu pro zemědělství.

Detail článku
08. 02. 2022

NAZV QK1920177

Projekt Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu. 

Detail článku
25. 02. 2021

Síť recyklace BRO v Kraji Vysočina

Mapa zařízení  v rámci projektu Ochrana vod – Pilotní ověření – management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod ID O02321.0001


Detail článku
09. 02. 2021

CETT – centrum environmentálních technik a technologií

 I přes fakt, že konferenční a ubytovací zařízení v České republice zejí prázdnotou a ubytovávají výhradně v tzv. režimu služebních cest, neznamená to, že by se v CETT - Centru environmentálních technik a technologií nic nedělo. Intenzivně se zde připravují na dobu, kdy dojde k uvolnění podmínek podnikání, restartu turismu a obrození sociálních vztahů. Mezi novinky, které bude  CETT, jako ekocentrum MŽP, nabízet patří konferenční balíčky a balíčky pro školy.  

Detail článku
26. 01. 2021

Projekt SYM:BIO

Projekt SYM:BIO (Sítě přizpůsobené suchu a podpora biodiverzity ve městě a na venkově). Vzniká česko-rakouská síť biodiverzity v intravilánu měst a obcí.

Detail článku
07. 01. 2021

Norma ČSN 46 5735 – Kompostování

V rámci projektu „QK1920177 Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu“ byla provedena revize normy o kompostování.

Detail článku

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství