WORKSHOP24

 WORKSHOP 24

30.5.2024   WORKSHOP24 „Polní den na demo farmě“

Téma: Nový pohled na roli kompostu, půdoochranné technologie. 

1.10.2024  WORKSHOP „BIOEKONOMIKA A KOMPOSTOVÁNÍ“

Pro výživu lidí a zemědělství je bioekonomika „produkce, využívání a ochrana biologických zdrojů, včetně souvisejících znalostí, věda, technologie a inovace pro poskytování informací, produktů, postupů a služeb všech hospodářským odvětvím s cílem k dosažení udržitelného hospodářství“(definice  organizace OSN)

Setkání v rámci projektu INTERREG BIOECO-UP, který podporuje rozvoj a uznání cirkulárního biohospodářství a dopad, který má na životní prostředí a zapojení všech aktérů Organické materiály / odpady / suroviny, technologie. 

Téma: Kompostování je proces přeměny biomasy činností mikroorganismů.na produkty s přidanou hodnotou – stabilní kompost. 

12.11.2024    WORKSHOP „HUMUSOVÝ DEN“

Bioekonomiky a pokročilé zemědělské postupy – precizní zemědělství, agroekologie a další zemědělské postupy přispívají k udržitelné a efektivní rostlinné produkci. Tyto přístupy optimálně využívají zdrojů snižující dopad na životní prostředí a zvyšují odolnost zemědělských systémů.

Téma: Udržitelné zemědělství – management organické hmoty v půdě. 


Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství