ZERA, a.s.

Ekologie v souladu s přírodou – pomůžeme
Vám zvýšit výnosy kompostárny
Půda je vzácná, chraňme ji – díky kvalitní
technologii kompostárny stabilizujete výnosy
a zachováváte kvalitu půdy
Zemědělství je součást lidské kultury – vědomí
sounáležitosti s místem a regionem
a pocit zodpovědnosti za něj
Kde končí život začíná sucho – pomáhejte
s námi zabraňovat vysychání krajiny
Největším bohatstvím státu je půda a voda – jsme
připravení jednat ve prospěch životního prostředí

Aktuality

Více novinek

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství