O nás

ZERA jako jediné pracoviště v ČR sleduje celý proces od vzniku bioodpadu, přes jeho zpracování pomocí technologie kompostování až po následnou aplikaci kompostu na půdu. Jsme proto schopni vidět všechny souvislosti a propojovat jednotlivé aktéry, aby na sebe jejich aktivity správně navazovaly.

Podílíme se na meziresortním přístupu ke kompostu, aby na sebe legislativně navazovaly předpisy jak MŽP, které je zodpovědné za sběr BRKO a jeho zpracování na kompostárnách, tak MZe, které řeší následné využití kompostu v zemědělství.

Celé naše snažení se obecně zaměřuje podporu na zachování organické hmoty v půdě, protože jedině tak bude možné zajistit udržitelnou zemědělskou produkci i pro další generace.

Organická hmota díky intenzivnímu zemědělství z půdy rychle mizí. A tento trend je neudržitelný. Někteří odborníci varují, že současné podobě ornic zbývá 55 let a nechybí i smutnější odhady. S ohledem na nutnost zastavení degradace půd prochází celosvětově zemědělství změnami, vedoucím k odpovědnějšímu hospodaření. Aplikace kompostu na zemědělskou půdu může značně urychlit proces regenerace půd.

Vyhledáváme nejlepší postupy v praxi u nás i v zahraničí a sledujeme výsledky výzkumu.

Pro OBCE, KOMPOSTÁŘE i ZEMĚDĚLCE nabízíme:

Pro školky, školy a širokou veřejnost pořádáme různé osvětové akce

Členství v  odborných institucí a profesních organizací 

644 645
643 646

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství