Aktuální projekty ZERY

Projekt ORGANICKÁ HMOTA

byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt „Organická hmota“,  je podpořen v rámci Programu rozvoje venkova – opatření 1.2.1 Akce zaměřené na prioritu 4 – zemědělství.


Cílem projektu je prostřednictvím realizace vzdělávacích seminářů zvýšit kvalitu obhospodařovaných zemědělských půd dodáním různých zdrojů organické hmoty do půdy, snížit tak erozi  a zlepšit  jímavost vody v půdě a nastavením vhodných způsobů hospodaření zajistit trvalou udržitelnost celého zemědělského produkčního procesu.

PUBLICITA


868


SYM:BIO     Sítě přizpůsobené suchu a podpora biodiverzity ve městě a na venkově  ATCZ234

824

Operační program:   INTERREG V–A Rakousko – Česká Republika
Prioritní osa:   Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl prioritní osy:  4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

Cílem projektu je aktivní propojení hlavních aktérů pro oblast podpory biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu se zapojením do bioekonomiky (občané, nevládní organizace, firmy, MAS, veřejná správa)


AKTIVITY PROJEKTU:

Vybíráme zajímavé akce v rámci projektu:

říjen 2020 osvětová akce pro žáky ZŠ na téma podpory biodiverzity ozeleněním městských prostor, teorie a praktická ukázka – přírodní zahrada v prostorách brownfieldu ZERA, z.s. -  hmyzí domeček, druhy rostlin, využití a význam kompostu v substrátech, vyvýšené záhony, malování barvami půdykvěten 2021 Kompostování ve školách může být zajímavou cestou, jak sjednotit celou školní komunitu, aby mohla společně pomáhat životnímu prostředí a ovlivnit klima ve svém blízkém okolí.

květen 2021 V rámci projektu ATCZ42 SYM:BIO jsme během Mezinárodního týdne kompostování uskutečnili osvětovou kampaň na téma  podpory biodiverzity a přizpůsobení se suchu v intravilánech měst a obcí. Akce byla zaměřena na širokou veřejnost byla zveřejňována na sociálních sítích

srpen 2021 Exkurze – podpora biodiverzity zelenými střechami a stěnami LIKO-S Slavkov u Brna

735     

červen 2021 Workshop  pro žáky ŽŠ - Co je biodiverzita, její role pro život ve městě, edukační hry pro dokreslení problematiky vlivu monokultur na kvalitu veřejné zeleně a biodoverzitu, diskuze  a návrhy pro řešení, praktické ukázky údržby veřejné zeleně v intravilánu města Náměště nad Oslavou – dobré a špatné příklady, návrhy na změnu, možnosti a nápady na úpravu části pozemku ZŠ na květnatou loukuZahajovací konference projektu

Dne 1. října 2020 proběhla zahajovací konference k projektu SYM:BIO. Zahajovací konference k projektu se zúčastnili odborníci, kteří prezentovali své zkušenosti s podporou biodiverzity a ochranou proti suchu v intravilánech měst.

Záznam všech přednášek je k dispozici ZDE:

Dotazník biodiverzity

V rámci projektu „SYM:BIO - Sítě přizpůsobené suchu a podpora biodiverzity ve městě a na venkově“, jehož cílem je aktivní propojení hlavních aktérů pro oblast podpory biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu se zapojením do bioekonomiky (občané, nevládní organizace, firmy, MAS, veřejná správa), jsme připravili několik otázek, které nám pomohou identifikovat potřeby jednotlivých skupin aktérů. Prosíme Vás tedy o Váš názor na tuto problematiku a vyplnění dotazníku

PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI:

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství