Aktuální projekty ZERY

SYM:BIO     Sítě přizpůsobené suchu a podpora biodiverzity ve městě a na venkově  ATCZ234

Operační program:   INTERREG V–A Rakousko – Česká Republika
Prioritní osa:   Udržitelné sítě a institucionální spolupráce
Specifický cíl prioritní osy:  4a Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

Cílem projektu je aktivní propojení hlavních aktérů pro oblast podpory biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu se zapojením do bioekonomiky (občané, nevládní organizace, firmy, MAS, veřejná správa)


AKTIVITY PROJEKTU:

Zahajovací konference projektu

Dne 1. října 2020 proběhla zahajovací konference k projektu SYM:BIO. Zahajovací konference k projektu se zúčastnili odborníci, kteří prezentovali své zkušenosti s podporou biodiverzity a ochranou proti suchu v intravilánech měst.

Záznam všech přednášek je k dispozici ZDE:

Dotazník biodiverzity

V rámci projektu „SYM:BIO - Sítě přizpůsobené suchu a podpora biodiverzity ve městě a na venkově“, jehož cílem je aktivní propojení hlavních aktérů pro oblast podpory biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu se zapojením do bioekonomiky (občané, nevládní organizace, firmy, MAS, veřejná správa), jsme připravili několik otázek, které nám pomohou identifikovat potřeby jednotlivých skupin aktérů. Prosíme Vás tedy o Váš názor na tuto problematiku a vyplnění dotazníku

PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI:

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství