ZERA

Posláním je prosazování ekologických principů v odpadovém hospodářství, zemědělství, ochrany a zvyšování kvality půdy.

Cílem všech aktivit ZERA
je přispět k udržitelnému rozvoji regionu a krajiny. Realizuje  celou řadu vzdělávacích, popularizačních, výzkumných projektů včetně mezinárodních projektů. 

ZERA si tak vybudovala specifické know-how a proto poskytuje vysoce odborné služby pokrývající celou problematiku produkce a užití kompostu v zemědělské praxi pro zvýšení kvality půdy a podporu její původní biologické aktivity.

Poskytujeme:

Členství v  odborných institucí a profesních organizací 

644 645
643 646

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství