SW pro surovinovou skladbu

Nabízíme vám software pro nastavení optimální surovinové skladby na kompostárně a podporu managementu kompostárny, který umožní provozovateli využívat funkce skladové evidence, metodiky a výpočtu pro optimální surovinovou skladbu, monitoringu procesu, monitoringu kvality procesu, evidence zakládky, metodických pokynů a zpětné vazby k provozu.

Podrobnosti se dozvíte zde.

Cena:

Cena zahrnuje

Reference:

Kontakt:

Bc. Olga Křížová,
krizova@zeraagency.eu
tel.: 724 144 401


 

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství