O ochraně půdy


 „Kompetenční centrum pro ochranu půdy
Cílem je pomáhat přenosu výsledků výzkumu do praxe.

DEMONSTRAČNÍ FARMA:


PRAKTICKÉ PREZENTACE:

DEMONSTRAČNÍ LABORATOŘ

Naše laboratoř je vybavena zařízením k odběru, přenosu a následnému měření půdních vzorků.
Disponujeme přístroji na měření fyzikálních a chemických vlastností půd
a hydrometeorologických údajů přímo na sledovaném území a přístroji na pozorování půdního edafonu

541 563

 

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství