Lokalita 9

825 
9. Jindřichovo údolí

Na této lokalitě záplavové louky se nachází vlhkomilné a podrostové rostliny:

Hluchavka nachová (Lamium purpureum); Řeřišnice luční  (Cardamine pratensis); Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris); Šťovík kyselý (Rumex acetosa); Ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea); Popenec obecný (Glechoma hederacea); Pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis); Bika mnohokvětá (Luzula multiflora); Písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia L.); Starček lepkavý (Senecio vulgaris); Silenka dvoudomá (Silene dioica L. Clairv.); Jahodník vyšší - truskavec (Fragaria moschata); Maceška (violka) trojbarevná (Viola tricolor); Violka vonná (Viola odorata L.); Kakost pyrenejský (Geranium pyrenaicum); Plicník lékařský (Pulmonaria offinalis); Dymnivka dutá (Corydalis cava); Mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium L.); Křivatec luční (Gagea pratensis); Ladoňka sibiřská (Scilla siberica); Hluchavka bílá (Lamium album)

Při pohledu na břehy řeky lze najít zbytky ohlodaných kmenů – jasný důkaz 

794

   

 


Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství