Lokalita 8

827

RATHAN


Biospolečenství suchomilných a stepních druhů – rostliny přizpůsobené změnám klimatu
Na břehu rybníka Rathan se nachází tato lokalita stepních a suchomilných rostlin, v těsné blízkosti s vlhkomilnými rostlinami jako je rákos obecný (Phragmites australis) a kosatec žlutý (Iris pseudacorus).
Rostliny na této lokalitě jsou příslušníky suchých krátkostébelných trávníků (xerotermní trávníky) – tyto porosty se vyskytují převážně  v oblastech s nižším množstvím srážek, převážně ve stepích a lesostepích. Jde převážně o teplomilné travinné porosty, doplněné rostlinami s adaptacemi na sucho.


Následující rostliny můžeme nalézt v této lokalitě v trpasličí formě:


Hadinec obecný (Echium vulgare); Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides); Chrpa latnatá (Centaurea stoebe); Jetel alpínský (Trifolium alpestre); Jetel rolní (Trifolium arvense); Jetel ladní (Trifolium campestre); Jetel plazivý (Trifolium repens); Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata); Kakost smrdutý (Geranium robertianum); Silenka ušnice (Silene otitis); Silenka širolistá bílá (Silene latifolia subsp. Alba); Kostřava walliská (Festuca valesiaca); Máčka polní (Eryngium campestre l.); Mateřídouška (Thymus sp.); Mochna jarní (Potentilla verna); Mochna stříbrná (Potentilla argentea); Ostrožka stračka (Consolida regalis); Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius); Rozrazil lékařský (Veronica officinalis); Řebříček obecný (Achillea millefolium); Smetánka lékařská (Taraxacum officinale); Svízel syřišťový (Galium verum); Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus); Šťovík menší (Rumex acetosella); Tolice dětelová (Medicago lupulina); Vrbina obecná (Lysimachia vulgaris); Chrastavec rolní (Knautia arvensis); Divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii ssp. Austriacum); Šedivka šedá (Berteroa incana)


  

 

 

 

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství