Lokalita 7

826 
Na Křížku


Město Náměšť nad Oslavou leží na řece Oslavě, o níž jsou první doložené zmínky z roku 1146 a její jméno odkazuje na dobový význam tohoto slova – bystrá, prudká řeka. V současnosti je tok spíše mírný, což je způsobeno jednak regulací toku (přehrada Mostiště) a také vlivem počasí (periody sucha).
Vznik města Náměště na tomto toku je v období 1220 – 1234, a již v roce 1522 jsou zmíněny první mlýny na této řece a to mlýn Jedovský a nad Březníkem.
Od roku 1 390 je v Náměšti založeno rybníkářství, jedno z nejstarších na Moravě. První zmínka o rybníku Rathan je z roku 1750.
My se nyní nacházíme na místě bývalého rybníka „Na Křížku“, který připomíná již jen socha sv. Jana Nepomuckého (za budovou Jednoty).
Tento rybník patřil do rybniční soustavy v Náměšti nad Oslavou a kromě jiného napájel sádka a také kašnu na Masarykově náměstí.

Jaký je vliv rybníků na biodiverzitu – ochlazují prostředí ve městech prostřednictvím výparu z vodní hladiny, vzdutím hladiny vody v rybnících dochází i ke zvýšení hladiny podzemní vody jejich okolí.
Lidé využívají sílu vody ke svému užitku, upravují říční koryta, apod. Jedním z příkladů na řece Oslavě je tzv. Spustek (lidový název), který byl vlastně odlehčovací objekt v případě velké vody pro náhon na Melkusův Zámecký mlýn, později (v 19. století) přestavěn na továrnu na koberce a kokosové rohože (Klazarku). Tato odlehčovací krátká strouha měla betonové dno. Vlastní náhon začínal těsně nad Pilským splavem a pokračoval celými Červenými domky až do uvedeného mlýna. Továrna potom i nadále používala vodní sílu k pohonu strojů a vodu z odpadu z náhonu pro potřebu barvírny. Zbytek viditelné prohlubně po "Spustku" neboli odlehčovací strouze je patrný dodnes a uvidíte jej na levém břehu cca 20 m nad dnešní lávkou přes řeku Oslavu u hřiště. V bývalém mlýně se vystřídalo hodně mlynářů, než byl tento přestavěn na továrnu na tkaní koberců.
 

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství