Lokalita 6

825

Lidé mají od pradávna potřebu žít v hezkém prostředí, komunikovat a setkávat se. K tomu slouží veřejná prostranství a samozřejmě i veřejná zeleň. Každý prostor veřejné zeleně slouží k jiným účelům a  tomu je potřeba také přizpůsobit management jejich údržby i druhové složení.
Např. v Náměšti nad Oslavou vzniknul první Okrášlovací spolek již v roce 1898 a mohli bychom ho přirovnat k předchůdci dnešních technických služeb. Na starosti měl zalesňování vhodných míst ve městě, starost o ostatní zeleň ve městě. Např. v roce 1937 vysadili členové spolku okrasné hlohy na Masarykově náměstí a Nerudově ulici – stejnou výsadbu zde nalezneme dodnes.
Jak jsme již řekli, každý prostor má své konkrétní využití a proto nemohou mít všechny plochy zeleně v intravilánu města stejné druhové složení a stejný druh údržby. V intravilánech měst je třeba udržet rovnováhu mezi plochami zeleně, které prvotně podporují biodiverzitu a plochami, které slouží např. k využití pro setkávání obyvatel, pořádání poutí, apod.
Na takové ploše se nyní nacházíte, jedná se o prostor pro společensko-technické využití. Tyto plochy jistým způsobem podléhají vysoké zátěži a potřebě frekventovanější údržby – především seče a mulčování.
Jedná se o druhově chudší porost s druhy jako Lolium perenne (jílek vytrvalý), Poa pratensis (lipnice), Festuca rubra agg. (kostřava červená), Plantago media (Jitrocel prostřední), Plantago lanceolata (Jitrocel kopinatý), Plantago major (Jitrocel větší), Trifolium repens (jetel rolní i zaječí), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), Potentilla reptans (mochna plazivá), Achillea millefolium agg.(řebříček obecný), Poa annua (lipnice roční), Polygonum aviculare agg. (truskavec ptačí), Taraxacum officinale agg.(pampeliška lékařská), Carex hirta (ostřice srstnatá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek), Senecio vulgaris (starček obecný), Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka), Geranium pusillum (kakost maličký) , Amaranthus retroflexus (laskavec ohnutý), Stellaria media (Ptačinec prostřední), Agropyron repens (pýr plazivý), Berteroa incana (Šedivka šedá), Eragrostis minor(milička menší, Leontodon autumnalis (Podzimka obecná), Dactylis glomerata (srha laločnatá),
Doporučení: pro podporu biodiverzity na takto využívaných plochách lze doporučit omezení mulčování a aplikaci kompostu. Také je třeba dbát na výběr druhového složení rostlin, které snesou zátěž, např. mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum),  kotula kostrbatá (Cotula squalida)Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství