Lokalita 5

825 

Schultzovy filtry


Čistění vod obecně navazuje na potřeby lidstva, jde ruku v ruce s jeho vývojem, zvyšováním pohodlí a změnami ve zvyklostech obyvatel.
V Náměšti nad Oslavou vznikla první kanalizace jako důsledek a řešení epidemie moru a cholery na začátku 18 století.
Původně se odpadní vody sváděly přímo do toků řek či potoků, s vývojem společnosti přišla také potřeba ochrany životního prostředí a začaly vznikat první technologie čistíren odpadních vod. V současné době je nejčastější technologií čistíren odpadních vod biologicko – mechanická úprava.
Schultzovy filtry byly součástí biologické části pro úpravu vod od roku 1957 až do roku 2006, kdy došlo ke kapacitnímu navýšení a změně technologie na čistírně. Fungují na principu biofiltru – válec s kameny, které jsou pokryty biofilmem z mikroorganismů, průtokem dochází k filtraci a čištění vody.


ČOV – čistírna odpadních vod – je technologie, která čistí odpadní vody, tak aby mohli být vypouštěny do recipientů bez obav o znečištění vod těchto přirozených vodních toků. Avšak na konci technologie ČOV není pouze vyčištěná voda, ale také tzv. čistírenský kal, se kterým je třeba dále nakládat.
Čistírenský kal je obecně zdrojem organické hmoty a živin, které lze po úpravě kalů využít za jasně daných podmínek v zemědělství. Jednou z možností je také zpracování kalů na kompost.
A jak kompost podporuje biodiverzitu?


Kompost je organické hnojivo, které:


 

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství