Lokalita 11

829

 Park pod penzionem


Jedná se o druhově bohatou louku s květnatými porosty, udržovaným v dobrém stavu díky pravidelnému sečení, tedy tzv. přírodní květnatou louku.
Na lokalitě se vyskytují následující druhy: Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený), Trisetum flavescens (trojštět žlutavý), Poa pratensis (lipnice luční) , Festuca rubra agg.(kostřava červená), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Agropyron repens (pýr plazivý), Taraxacum officinale agg. (pampeliška lékařská),  Glechoma hederacea (popenec obecný), Trifolium repens (jetel plazivý), Trifolium pratense (jetel luční), Leontodon hispidus (máchelka srstnatá), Galium album (svízel povázka), Geranium pyrenaicum (kakost pyrenejský), Achillea millefolium agg. (řebříček obecný), Rumex acetosa (šťovík kyselý), Veronica chamaedrys (rozrazyl rezekvítek), Ranunculus acris (pryskyřník prudký), Plantago media (jitrocel prostřední), Geum urbanum (kuklík městský), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý), Silene alba (Silenka širolistá bílá), Anthriscus sylvestris (kerblík lesní), Geranium pratense (kakost luční), Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Angelica sylvestris (děhel lesní), Cerastium arvense (rožec rolní), Heracleum sphondylium (bolševník obecný), Lotus corniculatus (štírovník růžkatý), Vicia angustifolia (vikev úzkolistá), Viola hirta (violka chlupatá), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Pimpinella major (bedrník větší), Knautia arvensis (chrastavec rolní), Daucus carota (mrkev obecná), Hordeum murinum (ječmen myší), Chelidonium majus (vlaštovičník větší), Achillea millefolium agg. (řebříček obecný)
Výše vyjmenované druhy rostlin mají pozitivní vliv na výskyt hmyzu, takto bohaté druhové složení zajišťuje květenství, a tím i potravu pro hmyz, od brzkého jara po pozdní podzim. Které druhy hmyzu zde můžeme najít - bělásek řepkový (Pieris napi); bělásek hrachorový (Leptidea sinapis); jasoň červenooký (parnassius apollo) – rozchodník; okáč bojínkový (Melanargia galathea) – chrastavec rolní; žluťásek čičorečkový (Colias hyale) – parky; perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) - pcháče a bodláky; ostruháček dubový (Neozephyrus quercus) – nenápadný, létající vysoko, živí se medovicí, kterou vytvářejí mšice; Modrásek štírovníkový (Cupido argiades) – čičorky a jetele; babočka paví oko (Inachis io) – hojný v zahradách a parcích; babočka kopřivová (Aglais urticae) -parky; babočka bodláková (Vanessa cardui) – pcháče, bodláky, spadané ovoce; zelenáček šťovíkový (Adscita statices) – chrastavec rolní, šťovík kyselý; Vřetenuška tužebníková (Zygaena filipendulae) – vikev úzkolistá, štírovník růžkatý; běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea) – traviny, jitrocel, pampeliška; přástevník šťovíkový (Phragmatobia fuliginosa) – kopřiva, pampeliška, šťovík; dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum) - svízel povázka

Pro udržení a podporu výskytu hmyzu je vhodné při seči ponechat nepokosené ostrůvky pro hmyz.

Některé druhy rostlin (které) jsou přirozeně dominantnější a v kombinaci se špatným managementem údržby a vlivem počasí mohou převládnout a změnit porosty v monokulturní.
Výhody přírodní louky ve městě: přirozené ochlazení prostředí, schopnost porostů odolat výkyvům počasí, zadržení vody v půdě, přirozený úkryt pro drobné živočichy.


  

Obrázek 1 Lokalita - červen 2021, červen 2022

Zajímavosti: první svaz včelařů vznikl v Náměšti nad Oslavou v roce 1896 a působil nejenom v regionu města, ale v celém okresu.


 

       

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství