Lokalita 10

828

Domov pro seniory


Lokalita ukazuje intenzivně udržovaný a mulčovaný trávník se silným výskytem suchomilných dvouděložných druhů - především jetelovin, jedná se o mezofilní typ louky.
Na lokalitě se vyskytují následující druhy: Poa pratensis (lipnice luční), Festuca rubra agg.(kostřava červená), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Trifolium repens (jetel plazivý), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý), Plantago media (Jitrocel prostřední), Potentilla reptans (Mochna plazivá), Potentilla argentea (Mochna stříbrná), Securigera varia (Čičorka pestrá), Achillea millefolium agg. (řebříček obecný), Sedum sexangulare (rozchodník šestiřadý), Lotus corniculatus (štírovník růžkatý), Trifolium pratense (jetel luční), Hieracium pilosella (chlupáček zední), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Hypochaeris radicata(prasetník kořenatý), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Portulaca oleracea (šrucha zelná), Medicago falcata (tolice srpovitá), Stellaria media (ptačinec prostřední), Leontodon autumnalis (podzimka obecná), Erodium cicutarium (pumpava obecná), Berteroa incana (šedivka šedá), Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), Senecio vulgaris(starček obecný), Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Eragrostis minor (milička), Conyza canadensis (turanka kanadská), Cirsium arvense (pcháč rolní).
Důsledkem managementu s vysokou frekvencí sečí s nízkým strništěm půda neudrží vláhu a důsledkem mohou být nevzhledná místa suchých porostů v období přísušků, a také vyšší výskyt dvouděložných rostlin oproti jednoděložným travám.  Také pro hmyz je takto upravovaná louka nezajímavá, protože zde úkryt.

     


      

Obrázek 1 Lokalita - září 2021;  rozchodník ostrý (Sedum acre) – květen 2022


   

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství