Lidé ve společnosti ZERA

ZAKLADATELKA, ŘEDITELKA, předseda správní rady

51
Ing. Hejátková Květuše
absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes Mendelova univerzita), fakulta agronomická
mobil: +420 602 710 437
e-mail: hejatkova@zeraagency.eu

Má zkušenosti: tvorba a řízení partnerských projektů, které ZERA doposud řešila, za významnější projekty MOP, INTEKO, SONDAR , CETT, ČRC, studie a metodiky, pilotní odborná ověření pro MZE a MŽP, broker inovačních zemědělských projektu (PRV, opatření 16.1), další viz. sekce Projekty
Zajišťuje – vedení společnosti, vzdělávání, poradenství – bioodpady, půda, zemědělství, legislativa

49
Ing. Olga Křížová
absolvent magisterského studia MENDELU Brno, obor odpady.
mobil: +420 724 144 401
e-mail: krizova@zeraagency.eu

Má zkušenosti: přípravou projektů SFŽP, optimalizací systémů nakládání s BRO; Zajišťuje: projekt SYM:BIO

50
Jitka Schellová
absolvent střední obchodní akademie v Bučovicích
mobil: +420 724 082 737, 724 759 430
e-mail: schellova@zeraagency.eu
e-mail: info@zeraagency.eu
e-mail: info@cett.eu

Má zkušenosti: s administrací projektu, provozní řízení společnosti; Zajišťuje: organizační zajištění všech vzdělávacích a pobytových akcí, kurzů, administraci projektů, personalistiku, ekonomiku, provoz centra CETT.

Zajištění technického provozu CETT

Gabriela Krejčí
mobil: +420 724 759 430
e-mail: info@cett.eu

Externí spolupracovníci

Osobnosti

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství