Laboratorní ověření kvality kompostu

Jsme jediné pracoviště v ČR, které disponuje laboratoří pro stanovení zralosti kompostu metodou NIRS. Laboratoř byla vybavena v rámci projektu INTEKO.

Naše laboratoř nabízí zajištění komplexního rozboru kompostu dle požadavků zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech a vyhlášky 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s bioodpady a ČSN Kompostování 465735:

Dotazník k odběru kompostu zde.

Spolupracujeme s akreditovanými laboratořemi. 

Dále nabízíme interpretaci skutečně dosažené kvality kompostu:

Tato služba je zajímavá jak pro kompostáře, aby věděli, jak svůj produkt prodávat tak i pro zemědělce. Více o interpretaci výsledků rozboru kompostu naleztete zde

Kontakt

Ing. Olga Křížová
absolvent magisterského studia MENDELU Brno, obor odpady.
mobil: +420 724 144 401
e-mail: krizova@zeraagency.eu

365 482

 

ODBĚR VZORKŮ

440 442

 

 

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství