Laboratoř INTEKO

 v rámci projektu INTEKO byla vybavena laboratoř pro testování zralosti kompostu metodou NIR.
Jde o jediné pracoviště tohoto typu v České republice.

Stanovení zralosti kompostu - Metoda NIR

Stanovení nadstandardních parametrů kompostu

Zajištění komplexního rozboru kompostu dle požadavků zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech a vyhlášky 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s bioodpady 

365 482
ODBĚR VZORKŮ
440 442Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství