Inspirace a dobrá praxe

Zemědělské kompostování v praxi - videa z terénu
Demonstrační farma ProFarm Blatnice (vzdělávací a poradenské centrum pro systémové využití kompostu)
Kompostárny s certifikací kompostu dle ISO norem:


537 535

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství