VÝŽIVA FOSFOREM A MIKROPRVKY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Výživa fosforem a mikroprvky v ekologickém zemědělství, v pátek 6.5.2022 od 10:00 v rámci demonstračních dnů na Ekofarmě PROBIO.
Hlavním prezentujícím bude Matthias Strahlhofer z rakouského TB Unterfrauner (překlad do češtiny zajištěn).

https://www.bodenoekologie.com/

Výživa fosforem je často limitujícím prvkem intenzifikace produkce v ekologickém zemědělství. V rámci akce budou vysvětlené udržitelné principy zlepšení výživy rostlin tímto makroprvkem. Často podceňovanými komponenty výživy rostlin jsou mikroprvky. Podtrhneme jejich důležitost a možnosti doplnění.

10:00 - Možnosti mobilizace fosforu v systémech ekologického zemědělství prostřednictvím mikrobiální aktivity a v kořenových výměšků. Jaké jsou limitující faktory intenzifikace ekologického zemědělství a možnosti výživy mikroprvky?
12:00 - Oběd na farmě
12:30 - Praktické ukázky půdních polních měření, které je možné provádět na farmě - měření pH, infiltrační schopnost půdy, náchylnost vůči erozi a ztrátě organické hmoty, stanovení mikrobiální aktivity půdy.

Svoji účast prosím potvrďte do čtvrtka 5.5.2022

Kontakt: Adam Brezáni, brezani@probio.cz, 735 075 480
Účast ZDARMA, občerstvení pro registrované účastníky zajištěno. Prosíme o včasnou registraci na akci (při registraci prosím uvádějte název firmy a IČO).Více informací na FB události a https://www.czechorganics.com

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství