VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ

 VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ

Publikace si dává za cíl seznámit odbornou veřejnost s řešením problematiky uplatnění kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných odpadů na erozí zasažených půdách. Organická hmota s podílem humusových látek je v publikaci chápána nejen jako hnojivo, ale především jako prostředek k zadržení většího množství srážkové vody, která by jinak odtekla z povrchu pozemku a v mnoha případech způsobovala záplavy a další smyv půdy v erozí narušených oblastech. Kniha je rozdělena na dvě části, které na sebe organicky navazují. V první části je vysvětleno, co je organická, jak můžeme svážet suroviny pro jejich přeměnu na organickou hmotu, metody, jak se organická hmota proměnuje v kompost, jak je dále možné kompost aplikovat a jaké jsou jeho jednotlivé půdní vlastnosti.
V druhé části jsou uvedeny výsledky výzkumu, které mohou zjevně ovlivnit stávající retenci půd. Autoři publikace mají snahu poukázat na možnost řešení špatné situace s erozí půd v České republice zajištěním odpadů, které se jinak ukládají na skládky, nebo jsou jinak znehodnocovány.

Dodání: skladem
cena vč. DPH: 300,00

Vzdělávací kurzy

zobrazit všechny kurzy

Zajímavé publikace

Pilotní projekt: ŘEŠENÍ BIOODPADU V REGIONU

Pilotní projekt: ŘEŠENÍ BIOODPADU V REGIONU
Publikace obsahuje informace získané při řešení projektu zaměřeného na zavedení systému ...
cena: 100,00 Kč
 

skripta Ochrana životního prostředí v olbasti VODA

skripta Ochrana životního prostředí v olbasti VODA
Skripta "Ochrana životního prostředí - voda" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích ...
cena: 250,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » E-shop » Publikace » VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ