sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!

 sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!

V rámci operačního programu "Cíl Evropské územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013" a "Metody ochrany půdy pro zlepšení jejich retenčních schopností a prevence záplav" se dne 22. února 2012 v Náměšti nad Oslavou uskutečnila mezinárodní konference "!!Ochrana půdy!!". Organizátoři byly ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. spolu s rakouským partnerem Bio Forschung Austria.

Téměř 150 účástníků ze stran ministerstev, věděckých pracovníků, zemědělců a odborné veřejnosti řešili aktuální otázky týkající se stavu zemědělské půdy a její ochrany. Nosnými tématy konference byly problémy související s půdní erozí, současná legislativa a její plnění a vztah majitelů půdy k vlastním pozemkům. Na konferenci se projednávali možnosti ochrany půdy s využitím mnoha zkušeností výzkumných pracovníků a praktických zkušeností zemědělců. Důležitým sdělením konference bylo dále šířit povědomí o ochraně půdy u široké veřejnosti a podporovat trvale udržitelné hospodaření spolu s pozitivním přístupem zěmědělce k obdělávánému pozemku.

Ve sborníku naleznte kompletní přednášky z konference.

TÉMA ČESKO-RAKOUSKÉ KONFERENCE !!OCHRANA PŮDY!!
Co je to kvalitní zemědělská půda? Je důležité ji chránit? Jak můžu zlepšit její
úrodnost a zachovat její zdraví pro další generace. Co mi to přinese (vyplatí
se mi to)?

 • ochrana půdy v praxi
 • Problémy půdní eroze v Rakousku
 • dopady půdního managementu na kvalitu půdy
 • Ekonomické a ekologické aspekty, vlastníci půdy
 • Použití kompostu v ochraně půdy
 • Ochrana půdy v povodí řeky Dunaj
 • Veřejné povědomí o půdě
 • Ministerstvo zemědělství a ochrana půdy GAEC
 • Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství - dotace pro ochranu půdy
 • Kurz půdních specialistů
 • Přezimující meziplodiny
 • Nepřezimující meziplodiny
 • Farmářské praxe - systémy ekologického zemědělství v ČR
 • Farmářské praxe - systémy ekologického zemědělství v Rakousku
 • Produkce osiva pro ochranu půdy, zelené hnojení
 • Regionální druhy dřevin
 • Historie managementu ochrany půdy v Čechách a na Vysočině
Dodání: skladem
cena vč. DPH: 100,00

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 31 příspěvků prezentovaných na XI. ročníku Mezinárodní ...
cena: 300,00 Kč
 

ČESKÁ BIOKUCHAŘKA

ČESKÁ BIOKUCHAŘKA
Vaříme z biopotravin Autor: Anna Michalová Recepty na pokrmy ze špaldy, pohanky, ...
cena: 275,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » E-shop » Publikace » sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!