sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

 sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Sborník s podtitulem "Optimalizace technologie v regionu", se zabývá aktuálními trendy a vývojem na poli zpracování bilogicky rozložitelných odpadů u nás i v zahraničí. Mezi nosná témata, patří optimalizace a integrace systémů nakládání s odpady, efektivita a účinnost technických řešení využití BRKO a jejich ekonomická náročnost.

Devátý ročník konference Biologicky rozložitelné odpady se nesl v duchu Optimalizace technologie v regionu a příklady dobré praxe. Témata, která můžete najít ve sborníku:
- závěry a doporučení z konference ODPADY 21
- výstupy z konference Zpětný odběr
- Evropská legislativa ve vztahu k nakládání s odpady
- Strategie bioodpadu v Bulharsku
- Připravované legislativní změny vztahující se k nakládání s bioodpady v ČR
- Využívání biologicky rozložitelných odpadů v kompostech
- Management zařízení na zpracování odpadu
- Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení její retenční schopnosti
- Vermikompostování
- Pilotní projekty zpracování bioodpadu v prostředí studentských kolejí
- Zkušeností s odpadovým hospodářstvím ve Vlámsku
- Prevence vniku bioodpadu
- Nakládání s komunálním odpadem okolo Pálavy
a další

Dodání: skladem
cena vč. DPH: 300,00

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti VZDUCH

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti VZDUCH
Skripta "Ochrana životního prostředí - vzduch" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích ...
cena: 250,00 Kč
 

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Komunitní kompostování je oblíbený způsob využívání a přeměny bioodpadu v zahraničí. ...
cena: 100,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » E-shop » Publikace » sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY