sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

 sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Letošní konference o bioodpadech jsou okruhy problémů, které jsou trvale řešeny na těchto setkáních a okruhy, které přinesou nové poznatky.

Ve sborníku najdete jednotlivé přednášky prezentujících lektorů:

 • úvod a pohled na aktuální situaci nakládání s BRO v ČR
 • problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí
 • OPŽP prioritní osa 4 - zkvalitnění nakládání s odpady
 • cíle POH ČR pro nakládání s BRO a BRKO
 • vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státní a evropských zdrojů
 • registrace a ohlašování kompostu a digestátu využitelných na zemědělské půdě
 • aktuální problémy zařízení nakládajících s bioodpady - kompostárny, bioplynové stanice
 • ekonomická a environmentální udržitelnost systému nakládání s BRO
 • systémy nakládání s BRKO v obcích a jejich ekonomická udržitelnost
 • pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno Žebětín
 • příklady dobré praxe
 • vermikompostování
 • zlepšení infiltrační schopnosti půdy při využití kompostu
 • projekt SONDAR
 • kompostárna KOKOZA
Dodání: skladem
cena vč. DPH: 300,00

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

skripta Ochrana životního prostředí v olbasti VODA

skripta Ochrana životního prostředí v olbasti VODA
Skripta "Ochrana životního prostředí - voda" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích ...
cena: 250,00 Kč
 

KNIHA O HUMUSU - KVALITA PŮDY, PRIMÁRNÍ ORGANICKÁ PŮDNÍ HMOTA A HUMUS

KNIHA O HUMUSU - KVALITA PŮDY, PRIMÁRNÍ ORGANICKÁ PŮDNÍ HMOTA A HUMUS
Publikace přináší nový pohled na půdní organickou hmotu a vysvětluje význam a pojem ...
cena: 133,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » E-shop » Publikace » sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY