Publikace

Nalezeno 22 produktů. Zobrazeny produkty 1 až 8.
Řadit dle: výchozí | abecedy | ceny
Zobrazit: vše | jen slevy | jen novinky
Stránka:
1
2
3
Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)

Příručka k výrobě, uvádění do oběhu a využití produktu kompostovacího procesu - kompostu.

cena:
300,00 Kč
detail produktu
sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!

V rámci operačního programu "Cíl Evropské územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013" a "Metody ochrany půdy pro zlepšení jejich retenčních schopností a prevence záplav" se dne 22. února 2012 v Náměšti nad Oslavou uskutečnila mezinárodní konference "!!Ochrana půdy!!". Organizátoři byly ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. spolu s rakouským partnerem Bio Forschung Austria.

Téměř 150 účástníků ze stran ministerstev, věděckých pracovníků, zemědělců a odborné veřejnosti řešili aktuální otázky týkající se stavu zemědělské půdy a její ochrany. Nosnými tématy konference byly problémy související s půdní erozí, současná legislativa a její plnění a vztah majitelů půdy k vlastním pozemkům. Na konferenci se projednávali možnosti ochrany půdy s využitím mnoha zkušeností výzkumných pracovníků a praktických zkušeností zemědělců. Důležitým sdělením konference bylo dále šířit povědomí o ochraně půdy u široké veřejnosti a podporovat trvale udržitelné hospodaření spolu s pozitivním přístupem zěmědělce k obdělávánému pozemku.

cena:
100,00 Kč
detail produktu
sborník z 8.ročníku konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Letošní konference o bioodpadech jsou okruhy problémů, které jsou trvale řešeny na těchto setkáních a okruhy, které přinesou nové poznatky.

cena:
300,00 Kč
detail produktu
skripta Ochrana životního prostředí v olbasti VODA

Skripta "Ochrana životního prostředí - voda" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích modulů o Udržitelnosti hospodaření v krajině. Komplexně se zabývá tématikou vody v zemědělství. Publikace shrnuje informace o rozdělení vod, vodoprávní legislativy, speciální ochraně vodních zdrojů. Nechybí informace o závlahových systémech a o odpadních vodách a nakládání s nimi.

cena:
250,00 Kč
detail produktu
skripta Ochrana životního prostředí v oblasti VZDUCH

Skripta "Ochrana životního prostředí - vzduch" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích modulů o Udržitelnosti hospodaření v krajině. Publikace je souhrnem informací o problematice ochrany ovzduší zaměřeného na zemědělskou výrobu . Publikace se v úvodu zabývá klimatickým sytémem Země, skleníkovými plyny, skleníkovým efektem a speciálně plyny ze zemědělské činnosti. Nosnými tématy jsou zde technologie snižující emise z ustájení drůbeže, chovu prasat, měřící zařízení a přístroje pro měření koncentrace plynů. Dalším tématem jsou emise skleníkových plynů na skládkách hnoje a kejdy.

cena:
250,00 Kč
detail produktu
skripta Ochrana životního prostředí v oblasti PŮDA

Skripta "Ochrana životního prostředí v oblasti půdy" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích modulů o Udržitelnosti hospodaření v krajině. Po přečtení této publikace dostanete do povědomí informace o důležitosti půdních procesů ve vztahu k zemědělství. Můžete se zde dočíst o základních informacích a půdní klasifikaci, půdní úrodnosti, indikátorech kvality půdy v souvislosti konvenčního a ekologického zemědělství. Zajímavým doplněním jsou informace o interakci mezi kořeny, půdou a půdními organismy a cyklus uhlíku a dusíku v půdě.

cena:
250,00 Kč
detail produktu
skripta Ostatní ekosystémy a jejich aplikace v praxi

Skripta "Základní ekosystémy v praxi" je jednou ze 4 publikací modulů o Udržitelnosti hospodaření v krajině. Tento modul se věnuje vztahu mezi zemědělstvím a životním prostředím. Nastiňuje problematiku mezinárodní legislativy v ochraně biodiverzity, půdy, vody, ovzduší. Zabývá se tématy zemědělce v krajině a jeho vlivem na biodiverzitu.
Dále jsou zde uvedeny zákonné požadavky na hospodaření včetně agroenvironmentálních programů. Celkem novým tématem je problematika faremních plánů. Publikace se také zeširoka věnuje ekologickému zemědělství.

cena:
250,00 Kč
detail produktu
PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY HORNÍ DUBÉNKY

Horní Dubénky


Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany půdy zemědělského podniku Horní Dubénky. Cílem materiálu je ověření správnosti obdělávání zemědělských pozemků - základní agrotechniky v daných půdně klimatických podmínkách. Pomocí jednoduchých praktických metod a parametrů hodnocení kvality půdy se zde popisuje současný stav obdělávané půdy. Následně se doporučují nová opatření zlepšení stavu systému hospodaření z pohledu ochrany půdy.

cena:
120,00 Kč
detail produktu
Stránka:
1
2
3

Vzdělávací kurzy

zobrazit všechny kurzy

Zajímavé publikace

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY STŘÍTEŽ

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY STŘÍTEŽ
Střítež Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

MANAGEMENT DECENTRALIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU

MANAGEMENT DECENTRALIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU
Zahrnuje možnosti zpracování bioodpadu od domovního přes komunitní až po zemědělské ...
cena: 70,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » E-shop » Publikace