Publikace

Nalezeno 31 produktů. Zobrazeny produkty 17 až 24.
Řadit dle: výchozí | abecedy | ceny
Zobrazit: vše | jen slevy | jen novinky
Stránka:
1
2
3
4
PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY HORNÍ DUBÉNKY

Horní Dubénky


Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany půdy zemědělského podniku Horní Dubénky. Cílem materiálu je ověření správnosti obdělávání zemědělských pozemků - základní agrotechniky v daných půdně klimatických podmínkách. Pomocí jednoduchých praktických metod a parametrů hodnocení kvality půdy se zde popisuje současný stav obdělávané půdy. Následně se doporučují nová opatření zlepšení stavu systému hospodaření z pohledu ochrany půdy.

cena:
120,00 Kč
detail produktu
PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY VLKOV

Vlkov


Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany půdy zemědělského podniku ve Vlkově. Cílem materiálu je ověření správnosti obdělávání zemědělských pozemků - základní agrotechniky v daných půdně klimatických podmínkách. Pomocí jednoduchých praktických metod a parametrů hodnocení kvality půdy se zde popisuje současný stav obdělávané půdy. Následně se doporučují nová opatření zlepšení stavu systému hospodaření z pohledu ochrany půdy.

cena:
120,00 Kč
detail produktu
PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY PETROVICE

Petrovice

Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany půdy zemědělského podniku v Petrovicích. Cílem materiálu je ověření správnosti obdělávání zemědělských pozemků - základní agrotechniky v daných půdně klimatických podmínkách. Pomocí jednoduchých praktických metod a parametrů hodnocení kvality půdy se zde popisuje současný stav obdělávané půdy. Následně se doporučují nová opatření zlepšení stavu systému hospodaření z pohledu ochrany půdy.

cena:
120,00 Kč
detail produktu
PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY SASOV

Sasov


Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany půdy zemědělského podniku v Sasově. Cílem materiálu je ověření správnosti obdělávání zemědělských pozemků - základní agrotechniky v daných půdně klimatických podmínkách. Pomocí jednoduchých praktických metod a parametrů hodnocení kvality půdy se zde popisuje současný stav obdělávané půdy. Následně se doporučují nová opatření zlepšení stavu systému hospodaření z pohledu ochrany půdy.

cena:
120,00 Kč
detail produktu
PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY STŘÍTEŽ

Střítež


Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany půdy zemědělského podniku ve Stříteži. Cílem materiálu je ověření správnosti obdělávání zemědělských pozemků - základní agrotechniky v daných půdně klimatických podmínkách. Pomocí jednoduchých praktických metod a parametrů hodnocení kvality půdy se zde popisuje současný stav obdělávané půdy. Následně se doporučují nová opatření zlepšení stavu systému hospodaření z pohledu ochrany půdy.

cena:
120,00 Kč
detail produktu
VZORNÍK MEZIPLODIN

Vzorník Meziplodin je praktický atlas plodin pro zemědělce, které mohou výrazně zlepšit půdní vlastnosti a zabránit tak půdní erozi. Atlas obsahuje jmenný seznam plodin v českém, latinském, německém a anglickém jazyce a plodiny, které jsou zahrnuty do dotačních titulů. U jednotlivých rostlin najdeme údaje o půdních a klimatických nárocích pro pěstování o agrotechnice a zlepšujících půdních vlastnostech rostliny. Celý atlas je doplněn krásnými fotografiemi.

cena:
200,00 Kč
detail produktu
VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ

Publikace si dává za cíl seznámit odbornou veřejnost s řešením problematiky uplatnění kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných odpadů na erozí zasažených půdách. Organická hmota s podílem humusových látek je v publikaci chápána nejen jako hnojivo, ale především jako prostředek k zadržení většího množství srážkové vody, která by jinak odtekla z povrchu pozemku a v mnoha případech způsobovala záplavy a další smyv půdy v erozí narušených oblastech. Kniha je rozdělena na dvě části, které na sebe organicky navazují. V první části je vysvětleno, co je organická, jak můžeme svážet suroviny pro jejich přeměnu na organickou hmotu, metody, jak se organická hmota proměnuje v kompost, jak je dále možné kompost aplikovat a jaké jsou jeho jednotlivé půdní vlastnosti.
V druhé části jsou uvedeny výsledky výzkumu, které mohou zjevně ovlivnit stávající retenci půd. Autoři publikace mají snahu poukázat na možnost řešení špatné situace s erozí půd v České republice zajištěním odpadů, které se jinak ukládají na skládky, nebo jsou jinak znehodnocovány.

cena:
300,00 Kč
detail produktu
sborník z 2. ročníku konferece OCHRANA PŮDY

Již druhá konference !! Ochrana půdy !! přinesla zajímavá témata zejména v boji proti půdní erozi z praktického, výzkumného a legislativního hlediska:

Témata konference byly:

 • koncepce Ministerstva Zemědělství v období 2014 - 2017
 • Eroze, příčiny a opatření
 • Energetické využití meziplodin
 • Organická hnojiva a jejich vliv na bilanci humusu v půdě
 • Uhlík v půdě jako hlavní hnací síla
 • Ekonomika úhrady organické hmoty v půdě
 • GAEC a dotační politika
 • Právní úprava ochrany půdy
 • Půdoochranné technologie
 • Zelené hnojení ve vinohradech
 • Bioodpady v systému zemědělského obdělávání půdy
 • Netradiční meziplodiny
 • Technologie konvenčního a ekologického zemědělství
cena:
250,00 Kč
detail produktu
Stránka:
1
2
3
4

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
cena: 100,00 Kč
 

Pilotní projekt: ŘEŠENÍ BIOODPADU V REGIONU

Pilotní projekt: ŘEŠENÍ BIOODPADU V REGIONU
Publikace obsahuje informace získané při řešení projektu zaměřeného na zavedení systému ...
cena: 100,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » E-shop » Publikace