Publikace

Nalezeno 31 produktů. Zobrazeny produkty 1 až 8.
Řadit dle: výchozí | abecedy | ceny
Zobrazit: vše | jen slevy | jen novinky
Stránka:
1
2
3
4
SBORNÍK Z II. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Publikace obsahuje soubor 26 příspěvků prezentovaných na II. Mezinárodní konferenci o BRO. Na 140 stranách jsou zde otištěny závěry od předních českých i zahraničních odborníků v oblasti kompostování, anaerobní digesce a mechanicko-biologického zpracování odpadů. Příspěvky byly vybrány tak, aby obsáhly celou šíři problematiky biologicky rozložitelných odpadů (BRO) od legislativy, výzkumu a vývoje nových technologií až po monitoringu jejich vlivu na životní prostředí a uplatnění nejlepších dostupných technik v praxi. Část příspěvků je věnována komplexnímu řešení BRO kompostováním včetně praktických poznatků z provozování kompostáren a uplatnění výsledných produktů.

cena:
50,00 Kč
detail produktu
OPATŘENÍ PROTI EROZI -DEGRADACE PŮDY A DESATERO ZÁSAD PRO OCHRANU JEJÍ KVLAITY

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2015 Mezinárodním rokem půdy s cílem zvýšit povědomí o půdě a její důležitosti pro potravinovou bezpečnost a zásadní ekosystémové služby.. Půda je celosvětově ohrožena zastavování a poškozováním její kvality. V této knize naleznete desatero zásad pro ochranu její kvality.

cena:
70,00 Kč
detail produktu
MANAGEMENT DECENTRALIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU

Zahrnuje možnosti zpracování bioodpadu od domovního přes komunitní až po zemědělské kompostování. Decentralizované kompostování je zpracování bioodpadu v místě jeho vzniku, s využitím jednoduchých technik a technologických postupů.

cena:
70,00 Kč
detail produktu
SBORNÍK Z III. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Publikace obsahuje soubor 36 příspěvků prezentovaných na III. Mezinárodní konferenci o bioodpadech. Na 123 stranách jsou zde otištěny závěry od předních českých i zahraničních odborníků v oblasti kompostování, anaerobní digesce a mechanicko-biologického zpracování odpadů. Příspěvky byly vybrány tak, aby obsáhly celou šíři problematiky biologicky rozložitelných odpadů (BRO) od legislativy, výzkumu a vývoje nových technologií až po monitoringu jejich vlivu na životní prostředí a uplatnění nejlepších dostupných technik v praxi. Část příspěvků je věnována komplexnímu řešení BRO kompostováním včetně praktických poznatků z provozování kompostáren a uplatnění výsledných produktů.

cena:
100,00 Kč
detail produktu
DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

DVD - záznam IV. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

cena:
100,00 Kč
detail produktu
KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

Komunitní kompostování je oblíbený způsob využívání a přeměny bioodpadu v zahraničí. Komumitní kompostování je provozováno skupinou osob (několik rodinných domů, škola, zahrádkářská osada či obec), která vznikající kompost následně využívá na vlastních pozemcích. Příručka navrhuje postup pro zavedení systému komunitního kompostování. Obsahuje praktické rady pro správné umístění kompostéru, výběr vhodné technologie a správný postup kompostovacího procesu. Samostatná kapitola se věnuje materiálům vhodným a nevhodným pro kompostování. Součástí knihy je popis kontroly správného průběhu kompostování a případná jeho oprava. Závěr příručky tvoří příklady úspěšného komunitního kompostování ve Velké Británii a na Slovensku.

cena:
100,00 Kč
detail produktu
Pilotní projekt: ŘEŠENÍ BIOODPADU V REGIONU

Publikace obsahuje informace získané při řešení projektu zaměřeného na zavedení systému třídění a zpracování bioodpadu v mikroregionu Náměšťsko. Cílem projektu bylo provést analýzu produkce a kvality bioodpadu, podílu bioodpadu využívaného v domácnostech, ale zejména vytvořit a v praxi ověřit model pro zavedení systému sběru bioodpadu v obcích a jeho následné materiálové využití. Součástí projektu byl rovněž návrh logistiky pro systém, používaná technika a technologie (včetně sběrných nádob) a celková ekonomika. Velmi cennou informací je porovnání stavu produkce odpadů při zahájení a při ukončení projektu.

cena:
100,00 Kč
detail produktu
sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!

V rámci operačního programu "Cíl Evropské územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007 - 2013" a "Metody ochrany půdy pro zlepšení jejich retenčních schopností a prevence záplav" se dne 22. února 2012 v Náměšti nad Oslavou uskutečnila mezinárodní konference "!!Ochrana půdy!!". Organizátoři byly ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. spolu s rakouským partnerem Bio Forschung Austria.

Téměř 150 účástníků ze stran ministerstev, věděckých pracovníků, zemědělců a odborné veřejnosti řešili aktuální otázky týkající se stavu zemědělské půdy a její ochrany. Nosnými tématy konference byly problémy související s půdní erozí, současná legislativa a její plnění a vztah majitelů půdy k vlastním pozemkům. Na konferenci se projednávali možnosti ochrany půdy s využitím mnoha zkušeností výzkumných pracovníků a praktických zkušeností zemědělců. Důležitým sdělením konference bylo dále šířit povědomí o ochraně půdy u široké veřejnosti a podporovat trvale udržitelné hospodaření spolu s pozitivním přístupem zěmědělce k obdělávánému pozemku.

cena:
100,00 Kč
detail produktu
Stránka:
1
2
3
4

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY SASOV

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY SASOV
Sasov Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY VLKOV

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY VLKOV
Vlkov Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » E-shop » Publikace