Semináře pro zemědělce a kompostáře v roce 2021 ZDARMA

V současné době je v České republice cca 600 kompostáren (splňující podmínky §14  zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech), které naplňují podmínku recyklace biologicky rozložitelných odpadů a zároveň produkují kompost uplatnitelný v zemědělské praxi (splňující podmínky zákona o hnojivech). Vzniká tak další zdroj organické hmoty vznikající mimo zemědělskou prvovýrobu, ale mající mimořádný vliv na kvalitu půdy a může tak doplnit potřebu pro naplnění nové legislativy – dotací – ekoplatby - navýšení organické hmoty v půdě na min. výměře 30 % orné půdy - aplikace tuhých statkových (s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže) nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 t/ha. Využitím kompostu v zemědělské praxi se uzavře recyklace dalších zdrojů – cirkulární ekonomika.
Místa a data konání seminářů budeme pravidelně aktualizovat


Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství