REALIZACE UKÁZKOVÝCH PŘÍRODNÍCH LOKALIT A ZPRACOVÁNÍ MODELOVÉHO KONCEPTU - STUDIE

 v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky a služby v rámci realizace projektu ATCZ234 - SYMBIO

Realizace ukázkových přírodních lokalit a zpracování modelového konceptu - studie

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství