Příručky pro odbornou praxi

Organické hnojení - základy dobré odborné praxe „Kompost pro zemědělství
Správná praxe kompostáren "Příručka pro kompostování"Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství