Norma ČSN 46 5735 – Kompostování

Tato norma platí pro obecné principy výroby, zkoušení kompostů vyráběných technologií kompostování. Tato norma se nevztahuje na domácí kompostování a vermikompostování.
Normu můžete objednat na:  https://www.technickenormy.cz/csn-46-5735-kompostovani/


Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství