Mimořádná nabídka kompostárnám

Poradenství, které se týká ověření navržených parametrů certifikace pro získání nadstandartního hodnocení kvality kompostárny – kompost s certifikátem se  značkou „Pečeť kvality“.

Výstupem tohoto technologického poradenství na místě bude zpráva o současném stavu s návrhem doporučení případných změn,  protokol o výsledku měření stability kompostu (stupeň stability, obsah NH4, NO3 jako  dílčí parametry kvality kompostu).

V případě zájmu o bezplatné poradenství se můžete přihlásit  na email: krizova@zeraagency.eu.
614

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství