Mezinárodní týden o kompostování

Existuje mnoho důvodů, proč recyklovat bioodpady na organické hnojivo - kompost.

Mezinárodní týden kompostování podporují: MZe, MŽP, VÚZT, KOKOZA

590

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství