Vzdělávací kurzy

<< >> Kurzy konané od 1. června do 30. června 2019
4. 6. - 5. 6. konference UZAVÍRÁNÍ KOLOBĚHU ŽIVIN

Konference představí výsledky projektu "Inovace technologií při kompostování,využití kompostu a ochraně půdy" - INTEKO včetně pracoviště ZERA místa pro hodnocení kvality kompostu.
Austria-Czech Republic.

Blíží se termín setkání o problematice ochrany půdy a vody - jak recyklovat zdroje vznikající mimo zemědělství a využít kvalitu výstupů pro zamezení dalšího zvyšování degradace půdy a vody
Konference Uzavřený koloběh živin se bude konat již 4.-5. 6. 2019 v Náměšti nad Oslavou

Termín:

4.6.2019 - exkurze Vídeň (kompostárna LOBAU, zemědělci, pracoviště BFA)

5.6.2019 - konference v Náměšti n.O., pracoviště ZERA

 • Strategie pro přizpůsobení se klimatu
 • Dlouhodobé zajištění zemědělských podniků


Hlavním tématem bude prezentace a diskuze O STRATEGII PRO PŘIZPŮSOBENÍ SE KLIMATU JAKO DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

 • OŽIVENÍ SUCHEM OHROŽENÝCH PŮD POMOCÍ KOMPOSTU
 • JAK VYUŽÍT TECHNOLOGIE V REGIONU PRO ZÍSKÁNÍ KOMPLEXNÍHO ORGANICKÉHO HNOJIVA
 • KVALITNÍ KOMPOSTÁRNA UMÍ UPRAVIT ČISTÍRENSKÉ KALY NA ORGANICKÉ HNOJIVO
 • VÝSLEDKY TESTŮ S PRODUKTY TECHNOLOGIÍ, KTERÉ JSOU V ČR ZATÍM VIZÍ NEBO SOUČÁSTÍ VÝZKUMU (BIOUHEL A POPELOVINY Z KALŮ)
 • PRAKTICKÝ MONITORING ZTRÁT ŽIVIN V PŮDĚ
čas: 9.00 - 17.00 hod.

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 1022 (konferenční sál)

poplatek konference: 500,- Kč

Na konferenci je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete níže. Případně telefonicky 724 082 737 nebo na e-mail: info@zeraagency.eu

pozvánka: UZAVÍRÁNÍ KOLOBĚHU ŽIVIN

PŘIHLÁŠKA

PROGRAM

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou (konferenční sál)
Čas od: 0700
Čas do: 1700
Vstupné: 500,- Kč
25. 6. KOMPOSTOVÁNÍ

KOMPOSTOVÁNÍ


Praktický seminář pro již zavedené kompostárny, zemědělce, zájemce o technologie

Bude podrobně zaměřen na procesy kompostárny, jeho kritická místa a opatření pro zajištění procesu kompostárny s produkcí stabilního hnojiva. Udržitelnost kapacit, inovace technologie.


PROGRAM A LEKTOŘI

 • zajištění kvality procesu - kritická místa a technologická opatření
 • kvalita kompostu - proč monitorovat zralost kompostu
 • proč kompostovat kaly, digestát, biouhel, popeloviny,
 • použití kompostu - marketing (zemědělství, ekologické zemědělství, zahrady, městská zeleň, rekultivace, sídelní zeleň
 • standardizace kvality kompostu - bezpečné hnojivo - uplatnitelnost na trhu
 • legislativní opatření + praxe

PRAKTICKÉ MATERIÁLY: "Manuál kvality" - program zajištění kvality kompostu
V ceně jsou praktické materiály pro účastníky semináře a drobné občerstvení.

POZVÁNKA

Na semináře je nutné se přihlásit a to buď telefonicky 724 082 737 nebo pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich webových stránkách www.zeraagency.eu

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 1022, Náměšť (budova CETT)
Čas od: 0900
Čas do: 1400
Vstupné: 1500,- Kč

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 31 příspěvků prezentovaných na XI. ročníku Mezinárodní ...
cena: 300,00 Kč
 

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník z 9. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Sborník s podtitulem "Optimalizace technologie v regionu", se zabývá aktuálními trendy ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod