Vzdělávací kurzy

<< >> Kurzy konané od 1. března do 31. března 2018
6. 3. Zemědělská zimní škola - Ambasador ochrany půdy

Zimní zemědělská škola - Ambasador ochrany půdy

Zemědělské praktiky a aplikace inovací do zemědělské praxe s cílem ochrany půdy

termín 6.3.2018

Lektor: Ing. Záhora J. (Mendlova univerzita Brno)

 • zahájení kurzu
 • Mechanismus a principy zdravého rozvoje života v půdě


ČAS:

9:00 - 13.00 HOD. jednodenní seminář

9.00 - 17:00 HOD. dvoudenní seminář


CENA ZA SEMINÁŘ: BEZPLATNĚ

MÍSTO KONÁNÍ: ZERA, z.s. Podhradí 127, budova CETT (1. poschodí)


POZVÁNKA KE STAŽENÍ

POPLATEK POUZE ZA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPADNÉHO UBYTOVÁNÍ V CENTRU CETT A STRAVOVÁNÍ.

Při účasti všech termínů, bude po skončení vydán certifikát "Ambasadora ochrany půdy"

Na jednotlivé termíny je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich webových stránkách www.zeraagency.eu Organizační informace na info@zeraagency.eu nebo na telefonu 724 082 737.

Organizační informace: ZERA, z.s. Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní osoba: Jitka Schellová, mob.: 724 082 737, e-mail: info@zeraagency.eu

Místo: Zera, z.s. Podhradí 127, Náměšť, budova CETT, 1. poschodí
Čas od: 0900
Čas do: 1400
Vstupné: ZDARMA
9. 3. Zimní zemědělská škola - Ambasador ochrany půdy

Zimní zemědělská škola - Ambasador ochrany půdy

Zemědělské praktiky a aplikace inovací do zemědělské praxe s cílem ochrany půdy

termín: 9.3.2018


Lektor: Ing. Badalíková B. (Výzkumný ústav pícninářský Troubsko)
Lektor: Ing. Smatanová M. (ÚKZUZ Brno), Ing. Hejátková K. (ZERA)

 1. Ozdravný režim půd v oblastech eroze
 • půdoochranné technologie ve vazbě na půdně klimatické podmínky lokalit, základní agrotechnika, osevní postupy, bilance živin
 1. Půda a systémy hospodaření a využití externích zdrojů živin a organické hmoty v zemědělské praxi
 • technologie zpracování odpadů
 • kvalita výstupů technologií - digestát, kompost, čistírenské kaly, popel
 • praktické příklady v terénu

ČAS:

9:00 - 13.00 HOD. jednodenní seminář

9.00 - 17:00 HOD. dvoudenní seminář

CENA ZA SEMINÁŘ: BEZPLATNĚ

MÍSTO KONÁNÍ: ZERA, z.s. Podhradí 127, budova CETT (1. poschodí)

POZVÁNKA KE STAŽENÍ


POPLATEK POUZE ZA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPADNÉHO UBYTOVÁNÍ V CENTRU CETT A STRAVOVÁNÍ.

Při účasti všech termínů, bude po skončení vydán certifikát "Ambasadora ochrany půdy"

Na jednotlivé termíny je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich webových stránkách www.zeraagency.eu Organizační informace na info@zeraagency.eu nebo na telefonu 724 082 737.

Organizační informace: ZERA, z.s. Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní osoba: Jitka Schellová, mob.: 724 082 737, e-mail: info@zeraagency.eu

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 127, Náměšť, budova CETT, 1. poschodí
Čas od: 0900
Čas do: 1400
Vstupné: ZDARMA
13. 3. - 14. 3. Zimní zemědělská škola - Ambasador ochrany půdy

Zimní zemědělská škola - Ambasador ochrany půdy

Zemědělské praktiky a aplikace inovací do zemědělské praxe s cílem ochrany půdy

termín 13.3. - 14.3.2018

Lektor: Dr. Hartl W., Ing. Záhora

 1. Opatření pro zdravý rozvoj půdy
 • osevní postupy a současné technologické vybavení zemědělských podniků a jejich vliv na degradaci půdy - praktická opatření
 • základní parametr produkční schopnosti půdy a zachování vody v půdě - praktická opatření
 • praktické příklady v terénu
 1. Meziplodiny - opatření proti utužení půdy
 • druhová skladba rostlin a jejich význam v osevním postupu
 • základní agrotechnika
 • ekonomika
 • praktické příklady v terénu

ČAS:

9:00 - 13.00 HOD. jednodenní seminář

9.00 - 17:00 HOD. dvoudenní seminář

CENA ZA SEMINÁŘ: BEZPLATNĚ

MÍSTO KONÁNÍ: ZERA, z.s. Podhradí 127, budova CETT (1. poschodí)

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

POPLATEK POUZE ZA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPADNÉHO UBYTOVÁNÍ V CENTRU CETT A STRAVOVÁNÍ.

Při účasti všech termínů, bude po skončení vydán certifikát "Ambasadora ochrany půdy"

Na jednotlivé termíny je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich webových stránkách www.zeraagency.eu Organizační informace na info@zeraagency.eu nebo na telefonu 724 082 737.

Organizační informace: ZERA, z.s. Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní osoba: Jitka Schellová, mob.: 724 082 737, e-mail: info@zeraagency.eu

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 127, Náměšť, budova CETT, 1 poschodí
Čas od: 0900
Čas do: 1700
Vstupné: ZDARMA
22. 3. O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

Termíny: 22. března 2018

Čas: 9.00 - 14.00 hodin

CENA: 1.573,- Kč vč. DPH


PROGRAM - PROVOZ KOMPOSTÁRNY A KVALITA KOMPOSTU


Faktory, které zásadně ovlivňují ekonomiku kompostárny

 • technologie a systémy třídění, sběru a zpracování BRO
 • kvalita vstupních surovin - surovinová skladba,
 • kvalita provozu - procesy, technika, technologie
 • řízení kompostárny dle stávající legislativy
 • kvalita a využití kompostu - zemědělská praxe

Seminář je zaměřen na praktické vedení kompostárny za současných legislativních podmínek s cílem vyrobit kvalitní kompost využitelný v zemědělské praxi. Program bude přizpůsoben konkrétnímu současnému stavu a i požadavkům účastníků podle problematiky, kterou potřebují řešit. Součástí přihlášky je dotazník s Vašimi otázkami na lektory pro přípravu semináře.


NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.zeraagency.eu V SEKCI KURZY.


ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.., tel. 568 620 070, mob.: 724 082 737, info@zeraagency.eu, www.zaraagency.eu

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 127, Náměšť, budova CETT 1. poschodí
Čas od: 0900
Čas do: 1400
Vstupné: 1573,- Kč
26. 3. - 27. 3. Zimní zemědělská škola - Ambasador ochrany půdy

Zimní zemědělská škola - Ambasador ochrany půdy

Zemědělské praktiky a aplikace inovací do zemědělské praxe s cílem ochrany půdy

termín 26.3. - 27.3.2018

Lektor: Dr. Hartl W., Ing. Záhora J.

 1. Monitoring kvality obdělávání půdy v praxi
 • měření ztrát živin do spodních vod, bilance humusu a živin
 • opatření a základní agrotechnika
 • praktické příklady v terénu

ČAS:

9:00 - 13.00 HOD. jednodenní seminář

9.00 - 17:00 HOD. dvoudenní seminář

CENA ZA SEMINÁŘ: BEZPLATNĚ

MÍSTO KONÁNÍ: ZERA, z.s. Podhradí 127, budova CETT (1. poschodí)

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

POPLATEK POUZE ZA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPADNÉHO UBYTOVÁNÍ V CENTRU CETT A STRAVOVÁNÍ.

Při účasti všech termínů, bude po skončení vydán certifikát "Ambasadora ochrany půdy"

Na jednotlivé termíny je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich webových stránkách www.zeraagency.eu Organizační informace na info@zeraagency.eu nebo na telefonu 724 082 737.

Organizační informace: ZERA, z.s. Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní osoba: Jitka Schellová, mob.: 724 082 737, e-mail: info@zeraagency.eu

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 127, Náměšť, budova CETT, 1. poschodí
Čas od: 0900
Čas do: 1700
Vstupné: ZDARMA

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod