Vzdělávací kurzy

<< >> Kurzy konané od 1. května do 31. května 2017
3. 5. POLNÍ DEN PRO ZEMĚDĚLCE, ODBORNOU VEŘEJNOST A ZÁJEMCE

Polní den - odborný seminář v terénu představí problematiku zemědělského kompostování, využití kompostu v zemědělské praxi a zařazení organické hmoty a živin z kompostu do bilance organické hmoty a živin v zemědělském podniku.


Kompostárna zemědělského podniku ZERA Ratiškovice představí původní technologii, kde kompostuje čistírenské kaly včetně diskuze k nové vyhlášce o aplikaci kalů na zemědělskou půdu.
Kompostování zemědělských zbytků včetně využívání dalších zdrojů organických hnojiv budou představeny v zemědělském podniku BEMAGRO Malonty.


Součástí setkání budou především prezentace praktických zkušeností, výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe.MÍSTO: BEMAGRO - Malonty

TERMÍN:3.5.2017

ČAS: 10.00 - 15.00

LEKTOŘI:

 • Dr. W. Hartl (BFA Vídeň),
 • Ing. Hejátková K., ZERA,
 • Ing. Záhora J. Mendlova univerzita Brno
 • Ing. Badalíková B. VÚPT Troubsko s.r.o.

PROGRAM

 • Legislativa ( související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace)
 • Ekonomika
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

POZVÁNKA


Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu

Organizační záležitosti Jitka Schellová mob: 724 082 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU: "PROPAGACE A PODPORA KOMPOSTU JAKO PRO

STŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY", KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A ZA PODPORY KRAJSKÝCH ÚŘADŮ ČR.

Místo: Malonty
Čas od: 1000
Čas do: 1500
Vstupné: ZDARMA
4. 5. seminář pro začínající provozovatele kompostáren - centrální zařízení dle zákona o odpadech

ČAS: 1. část: 9:00 - 12:00 hodin, 2. část: 13.00 - 16.00 hodin


MÍSTO: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Podhradí 1022,
Náměšť nad Oslavou / kompostárna dle aktuální dohody

CENTRÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O ODPADECH

Seminář je složen ze dvou částí, které lez dle potřeby absolvovat jako soubor nebo jednotlivě.

1. část - úvodní (učebna, kompostárna) 9.00 - 12.00 HOD.

Legislativní podmínky a procesy

 • Dokumentace a evidence
 • Uvedení kompostárny do provozu
 • Kvalita provozu kompostárny
 • Kvalita kompostu
 • Monitoring procesu, zařízení a výstupu kompostárny
 • Exkurze na kompostárnu

Materiály pro účastníky: Metodika správné kompostářském praxe (manuál provozu kompostárny podle stávající legislativy), Soubor legislativy k problematice bioodpadů na CD

2. část - praxe (učebna, kompostárna, laboratoř) 13.00 - 16.00 HOD.

 • Metodika procesu kompostování
 • Výpočty složení zakládky kompostu - surovinová skladba
 • Vytvoření vlastní zakládky dle kapacity kompostárny
 • Kalkulace kapacity kompostárny
 • Monitoring kompostovacího procesu
 • Praktické posouzení vlhkosti a struktury surovinové skladby zakládky
 • Kvalita výstupu - kompostu, vzorkování, analýzy ( laboratoř CETT)

Materiály a pomůcky pro účastníky: SW pro výpočet surovinové skladby v hodnotě 500,- Kč, Metodiky stanovení vlhkosti a struktury surovinové skladby, Metodika stanovení zralosti kompostu v praxi

CENA VČ DPH:

 • JEDNOTLIVĚ: 1.300,- Kč
 • SOUBOR: 1.900,- KčNA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH


STRÁNKÁCH www.zeraagency.eu V SEKCI KURZY.


ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou,
tel. 568 620 070, mob.: 724 082 737, info@zeraagency.eu, www.zaraagency.eu

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 127, 675 71 Náměšť nad Oslavou (budova CETT)
Čas od: 0900
Čas do: 1600
Vstupné: jednotlivě 1300,- Kč, soubor 1900,- Kč
5. 5. SEMINÁŘE PRO ZEMĚDĚLCE A ODBORNOU VEŘEJNOST

Odborný seminář představí komplexní problematiku systému zpracování odpadů nebo surovin technologií kompostování. Jak se provozování kompostárny řídí stávající legislativou, technologické a ekonomické podmínky kompostování a využití vlastního kompostu. Součástí setkání budou především prezentace praktických zkušeností, výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe.

SEMINÁŘ JE ZDARMA

Čas: od 10.00 - 13.00 hod.

pátek 5.5. 2017 Třebíč, ESKO T, s.r.o. Hrotovická 232, Třebíč


PROGRAM

 • Legislativa (související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace, půdoochranné technologie, DZES)
 • Ekonomika provozu kompostárny a kompostu v bilanci živin
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

POZVÁNKA

Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu
Organizační záležitosti Jitka Schellová mob: 724 082 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU: "PROPAGACE A PODPORA KOMPOSTU JAKO PROSTŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY", KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR.

Místo: Třebíč, ESKO T, s.r.o. Hrotovická 232, Třebíč
Čas od: 1000
Čas do: 1300
Vstupné: ZDARMA
11. 5. SEMINÁŘE PRO ZEMĚDĚLCE A ODBORNOU VEŘEJNOST

Odborný seminář představí komplexní problematiku systému zpracování odpadů nebo surovin technologií kompostování. Jak se provozování kompostárny řídí stávající legislativou, technologické a ekonomické podmínky kompostování a využití vlastního kompostu. Součástí setkání budou především prezentace praktických zkušeností, výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe.

SEMINÁŘ JE ZDARMA


Čas: od 10.00 - 13.00 hod.

ČTVRTEK 11. května ZD Pooslaví, Nová Ves 251, Nová Ves


PROGRAM

 • Legislativa (související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace, půdoochranné technologie, DZES)
 • Ekonomika provozu kompostárny a kompostu v bilanci živin
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

POZVÁNKA

Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu
Organizační záležitosti Jitka Schellová mob: 724 082 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU: "PROPAGACE A PODPORA KOMPOSTU JAKO PROSTŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY", KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A ZA PODPORY KRAJSKÝCH ÚŘADŮ ČR.

Místo: ZD Pooslaví, Nová Ves 251, Nová Ves - Z TECHNICKÝ DŮVODŮ JE SEMINÁŘ ZRUŠEN
Čas od: 1000
Čas do: 1300
Vstupné: ZDARMA
15. 5. AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH - !! KAPACITA NAPLNĚNÁ !!

Délka semináře: 6 hodin teoretická část + 2 hodiny praktická část (exkurze)

Termín a místo konání semináře:

15. května 2017 !! KAPACITA NAPLNĚNÁ !! NEPŘÍJMÁME JIŽ PŘIHLÁŠKY


Teorie: ZERA, z. s., centrum CETT, Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou (okr. Třebíč)
Exkurze: Vařejkův dvůr, Meziboří 9, 592 53 Strážek-Meziboří (okr. Žďár nad Sázavou)


Program semináře


TEORETICKÁ ČÁST:

 • 09:00 Agroturistika v českých podmínkách, nové trendy venkovské turistiky v ČR (certifikace a standardizace) Ing. Zdenka Nosková (Svaz venkovské turistiky)
 • 10:00 EET - povinnosti Ing. Lukáš Kozák (poradce náměstkyně ministra financí pro daně a cla)
 • 10:30 Legislativa: Potravinové právo - prodej ze dvora, exkurze a hygiena; Občanské právo - odpovědnost za škody, úrazové pojištění; Zákoník práce - pracovně právní vztahy, Zákon o místních poplatcích JUDr. Eva Hrbáčková (advokátní kancelář)
 • 11:30 Přestávka na kávu a občerstvení
 • 12:00 Moderní nástroje propagace a marketingu v oblasti agroturistiky Ing. Michal Burian (předseda sdružení ECEAT)
 • 13:00 Dotační příležitosti z Programu rozvoje venkova 2014-2020 Ing. Tomáš Klejzar (PRO-BIO regionální centrum Vysočina)
 • 14:00 Oběd


PRAKTICKÁ ČÁST:


14:30 - 16:30 Exkurze: místo konání uvedeno u jednotlivých termínů semináře

POZVÁNKA S PROGRAMEM KE STAŽENÍ


Rezervace místa na seminář je možná buď prostřednictvím formuláře na www.zeraagency.eu v sekci KURZY, dále přes e-mail info@zeraagency.eu nebo na čísle 724082737

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou (okr.Třebíč)
Čas od: 0900
Čas do: 1630
Vstupné: ZDARMA
17. 5. seminář POPULARIZACE KOMPOSTU kraj jihočeský

Hlavním cílem akce je prezentovat problémy provozní praxe kompostáren, jak technické technologické tak legislativní. Budete mít příležitost diskutovat, jak se zástupci veřejné správy, tak s odborníky odpadového hospodářství.


ZERA realizuje tento seminář v rámci projektu Propagace a podpora kompostu jako prostředku pro zvýšení kvality půdy" s podporou MZE v programu pro neziskové organizace" Účelem projektu je popularizace kompostu a podpora zájmu zemědělské praxe o využívání kompostu důrazem na jeho kvalitu. Proto ZERA ve spolupráci s ÚKZUZ připravuje systém hodnocení kvality a udělování pečetě kompostárnách. Také tato problematika bude na semináři představena a diskutována.


Na setkání budete mít příležitost využít prostor věnovaný individuálním konzultacím Vašich dotazů, prvním třem provozovatelům z Vašeho kraje, kteří potvrdí závazně svoji účast, pošleme krátký dotazník mapující problémy konkrétní kompostárny. Buďte tedy mezi prvními a využijte seminář maximálně pro zefektivnění provozu Vaší kompostárny.


TERMÍN: 17. května 2017


MÍSTO: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE, B. NĚMCOVÉ 49/3, ČESKÉ BUDĚJOVICE,
ZASEDACÍ MÍSTNOST ODBORU ŽP, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ (Č.208)


ČAS: 10.00 - 13.00 hod


ZDARMA


PROGRAM

 • Situace kompostáren v kraji - zástupce kraje
 • Legislativa a praxe
 • Technologie, kapacity, odbyt kompostu
 • Provozní a procesní management kompostáren
 • Diskuze
 • individuální poradenství

POZVÁNKA


Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu Organizační záležitosti Jitka Schellová, mob.: 724 82 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

Místo: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE, U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2,370 76 Č. BUDĚJOVICE
Čas od: 1000
Čas do: 1300
Vstupné: ZDARMA
18. 5. POLNÍ DEN PRO ZEMĚDĚLCE, ODBORNOU VEŘEJNOST A ZÁJEMCE

Polní den - odborný seminář v terénu představí problematiku zemědělského kompostování, využití kompostu v zemědělské praxi a zařazení organické hmoty a živin z kompostu do bilance organické hmoty a živin v zemědělském podniku.


Kompostárna zemědělského podniku ZERA Ratiškovice představí původní technologii, kde kompostuje čistírenské kaly včetně diskuze k nové vyhlášce o aplikaci kalů na zemědělskou půdu.
Kompostování zemědělských zbytků včetně využívání dalších zdrojů organických hnojiv budou představeny v zemědělském podniku BEMAGRO Malonty.


Součástí setkání budou především prezentace praktických zkušeností, výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe.MÍSTO: ZERA Ratiškovice, a.s.

TERMÍN:18.5.2017

ČAS: 10.00 - 15.00

LEKTOŘI:

 • Ing. Svoboda Josef, Ph.D. ÚKZUZ Brno
 • Ing. Matějů L. SZÚ Praha

PROGRAM

 • Legislativa ( související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace)
 • Ekonomika
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

POZVÁNKA


Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu

Organizační záležitosti Jitka Schellová mob: 724 082 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU: "PROPAGACE A PODPORA KOMPOSTU JAKO PRO

STŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY", KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR A ZA PODPORY KRAJSKÝCH ÚŘADŮ ČR.

Místo: ZERA Ratiškovice, a.s.
Čas od: 1000
Čas do: 1500
Vstupné: ZDARMA
19. 5. seminář POPULARIZACE KOMPOSTU kraj zlínský

Hlavním cílem akce je prezentovat problémy provozní praxe kompostáren, jak technické technologické tak legislativní. Budete mít příležitost diskutovat, jak se zástupci veřejné správy, tak s odborníky odpadového hospodářství.


ZERA realizuje tento seminář v rámci projektu Propagace a podpora kompostu jako prostředku pro zvýšení kvality půdy" s podporou MZE v programu pro neziskové organizace" Účelem projektu je popularizace kompostu a podpora zájmu zemědělské praxe o využívání kompostu důrazem na jeho kvalitu. Proto ZERA ve spolupráci s ÚKZUZ připravuje systém hodnocení kvality a udělování pečetě kompostárnách. Také tato problematika bude na semináři představena a diskutována.


Na setkání budete mít příležitost využít prostor věnovaný individuálním konzultacím Vašich dotazů, prvním třem provozovatelům z Vašeho kraje, kteří potvrdí závazně svoji účast, pošleme krátký dotazník mapující problémy konkrétní kompostárny. Buďte tedy mezi prvními a využijte seminář maximálně pro zefektivnění provozu Vaší kompostárny.


TERMÍN: 19. KVĚTNA 2017


MÍSTO: ZLÍNSKÝ KRAJ, TŘÍDA TOMÁŠE BATI 21, 761 90 ZLÍN


ČAS: 10.00 - 13.00 hod.


CENA: ZDARMA


PROGRAM

 • Situace kompostáren v kraji - zástupce kraje
 • Legislativa a praxe
 • Technologie, kapacity, odbyt kompostu
 • Provozní a procesní management kompostáren
 • Diskuze - individuální poradenství

POZVÁNKA


Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu Organizační záležitosti Jitka Schellová, mob.: 724 82 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

Místo: ZLÍNSKÝ KRAJ, TŘÍDA TOMÁŠE BATI 21, 761 90 ZLÍN
Čas od: 1000
Čas do: 1300
Vstupné: ZDARMA
23. 5. seminář pro začínající provozovatele kompostáren - malá zařízení dle zákona o odpadech

ČAS: 1. část: 9:00 - 12:00 hodin, 2. část: 13.00 - 16.00 hodin


MÍSTO: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. Podhradí 127 (centrum CETT)

Náměšť nad Oslavou / kompostárna dle aktuální dohody

malá zařízení dle zákona o odpadech


Seminář je složen ze dvou částí, které lez dle potřeby absolvovat jako soubor nebo jednotlivě. Účastníci obdrží certifikát o účasti vzdělávání.

1.část - úvodní (učebna, kompostárna) 9.00 - 12.00 HOD.

 • Legislativní podmínky a procesy
 • Dokumentace a evidence
 • Uvedení kompostárny do provozu
 • Kvalita provozu kompostárny
 • Kvalita kompostu
 • Exkurze na kompostárnuMateriály pro účastníky: Manuál provozu kompostárny dle stávající legislativy, Provozní deník, Soubor legislativy k problematice bioodpadů na CD

2. část - praxe (učebna, kompostárna, laboratoř) 13.00 - 16.00 HOD.

 • Metodika procesu kompostování
 • Výpočty složení zakládky kompostu - surovinová skladba
 • Vytvoření vlastní zakládky dle kapacity kompostárny
 • Kalkulace kapacity kompostárny
 • Monitoring kompostovacího procesu
 • Praktické posouzení vlhkosti a struktury surovinové skladby zakládky
 • Kvalita výstupu - kompostu, vzorkování, analýzy ( laboratoř CETT)

Pomůcky a materiály pro účastníky: SW pro výpočet surovinové skladby (v hodnotě 500,- Kč), Metodiky pro stanovení vlhkosti, struktury zakládky, Metodika stanovení zralosti kompostu

CENA BEZ DPH:

 • Jednotlivě 1.300,- Kč
 • Soubor 1.900,- Kč


NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.zeraagency.eu V SEKCI KURZY.


ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou,
tel. 568 620 070, mob.: 724 082 737, info@zeraagency.eu, www.zaraagency.eu

Místo: ZERA, z.s. Podhradí 127, Náměšť nad Oslavou, (centrum CETT)
Čas od: 0900
Čas do: 1600
Vstupné: jednotlivě 1300,- Kč, soubor 1900,- Kč
23. 5. SEMINÁŘE PRO ZEMĚDĚLCE A ODBORNOU VEŘEJNOST

Odborný seminář představí komplexní problematiku systému zpracování odpadů nebo surovin technologií kompostování. Jak se provozování kompostárny řídí stávající legislativou, technologické a ekonomické podmínky kompostování a využití vlastního kompostu. Součástí setkání budou především prezentace praktických zkušeností, výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe.

SEMINÁŘ JE ZDARMA


Čas: od 10.00 - 13.00 hod.


úterý 23.5.2017 Česká zemědělská akademie, Školní 764, 396 01 Humpolec


PROGRAM

 • Legislativa (související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace, půdoochranné technologie, DZES)
 • Ekonomika provozu kompostárny a kompostu v bilanci živin
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

POZVÁNKA

Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu

Organizační záležitosti Jitka Schellová mob: 724 082 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU: "PROPAGACE A PODPORA KOMPOSTU JAKO PROSTŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY", KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR.

Místo: Česká zemědělská akademie, Školní 764, 396 01 Humpolec
Čas od: 1000
Čas do: 1300
Vstupné: ZDARMA
25. 5. SEMINÁŘE PRO ZEMĚDĚLCE A ODBORNOU VEŘEJNOST

Odborný seminář představí komplexní problematiku systému zpracování odpadů nebo surovin technologií kompostování. Jak se provozování kompostárny řídí stávající legislativou, technologické a ekonomické podmínky kompostování a využití vlastního kompostu. Součástí setkání budou především prezentace praktických zkušeností, výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe.


SEMINÁŘ JE ZDARMA


Čas: od 10.00 - 13.00 hod.


čtvrtek 25.5. 2017 SAP Mimoň, s.r.o, Ralsko 30, Ralsko


PROGRAM

 • Legislativa (související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace, půdoochranné technologie, DZES)
 • Ekonomika provozu kompostárny a kompostu v bilanci živin
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

POZVÁNKA

Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu

Organizační záležitosti Jitka Schellová mob: 724 082 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU: "PROPAGACE A PODPORA KOMPOSTU JAKO PROSTŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY", KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR.

Místo: SAP Mimoň, s.r.o, Ralsko 30, Ralsko
Čas od: 1000
Čas do: 1300
Vstupné: info@zeraagency.eu
26. 5. seminář POPULARIZACE KOMPOSTU kraj plzeňský

Hlavním cílem akce je prezentovat problémy provozní praxe kompostáren, jak technické technologické tak legislativní. Budete mít příležitost diskutovat, jak se zástupci veřejné správy, tak s odborníky odpadového hospodářství.


ZERA realizuje tento seminář v rámci projektu Propagace a podpora kompostu jako prostředku pro zvýšení kvality půdy" s podporou MZE v programu pro neziskové organizace" Účelem projektu je popularizace kompostu a podpora zájmu zemědělské praxe o využívání kompostu důrazem na jeho kvalitu. Proto ZERA ve spolupráci s ÚKZUZ připravuje systém hodnocení kvality a udělování pečetě kompostárnách. Také tato problematika bude na semináři představena a diskutována.


Na setkání budete mít příležitost využít prostor věnovaný individuálním konzultacím Vašich dotazů, prvním třem provozovatelům z Vašeho kraje, kteří potvrdí závazně svoji účast, pošleme krátký dotazník mapující problémy konkrétní kompostárny. Buďte tedy mezi prvními a využijte seminář maximálně pro zefektivnění provozu Vaší kompostárny.


TERMÍN: 26. května 2017


MÍSTO: KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ


ČAS: 10.00 - 13.00 hod

ZDARMA


PROGRAM

 • Situace kompostáren v kraji - zástupce kraje
 • Legislativa a praxe
 • Technologie, kapacity, odbyt kompostu
 • Provozní a procesní management kompostáren
 • Diskuze
 • individuální poradenství

POZVÁNKA


Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu Organizační záležitosti Jitka Schellová, mob.: 724 82 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

Místo: 26. KVĚTNA, KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ
Čas od: 1000
Čas do: 1300
Vstupné: ZDARMA
30. 5. SEMINÁŘE PRO ZEMĚDĚLCE A ODBORNOU VEŘEJNOST

Odborný seminář představí komplexní problematiku systému zpracování odpadů nebo surovin technologií kompostování. Jak se provozování kompostárny řídí stávající legislativou, technologické a ekonomické podmínky kompostování a využití vlastního kompostu. Součástí setkání budou především prezentace praktických zkušeností, výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe.

SEMINÁŘ JE ZDARMA


Čas: od 10.00 - 13.00 hod.


úterý 30.5. 2017 Farma Choťovice, Choťovice 134, Žehuň


PROGRAM

 • Legislativa (související právní předpisy - odpady, hnojiva, dotace, půdoochranné technologie, DZES)
 • Ekonomika provozu kompostárny a kompostu v bilanci živin
 • Vliv na půdu - kvalita kompostu, agrotechnika
 • Technologie výroby kompostu a její vliv na kvalitu kompostu
 • Diskuze
 • Exkurze na kompostárny s prezentací praxe

POZVÁNKA

Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu

Organizační záležitosti Jitka Schellová mob: 724 082 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

TATO AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU: "PROPAGACE A PODPORA KOMPOSTU JAKO PROSTŘEDKU PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŮDY", KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ ČR.

Místo: Farma Choťovice, Choťovice 134, Žehuň
Čas od: 1000
Čas do: 1300
Vstupné: ZDARMA
31. 5. seminář POPULARIZACE KOMPOSTU kraj Praha

Hlavním cílem akce je prezentovat problémy provozní praxe kompostáren, jak technické technologické tak legislativní. Budete mít příležitost diskutovat, jak se zástupci veřejné správy, tak s odborníky odpadového hospodářství.


ZERA realizuje tento seminář v rámci projektu Propagace a podpora kompostu jako prostředku pro zvýšení kvality půdy" s podporou MZE v programu pro neziskové organizace" Účelem projektu je popularizace kompostu a podpora zájmu zemědělské praxe o využívání kompostu důrazem na jeho kvalitu. Proto ZERA ve spolupráci s ÚKZUZ připravuje systém hodnocení kvality a udělování pečetě kompostárnách. Také tato problematika bude na semináři představena a diskutována.


Na setkání budete mít příležitost využít prostor věnovaný individuálním konzultacím Vašich dotazů, prvním třem provozovatelům z Vašeho kraje, kteří potvrdí závazně svoji účast, pošleme krátký dotazník mapující problémy konkrétní kompostárny. Buďte tedy mezi prvními a využijte seminář maximálně pro zefektivnění provozu Vaší kompostárny.


TERMÍN: 31.května 2017


MÍSTO: KRAJ PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, JUNGMANNOVA 35/29, 110 00 PRAHA 1, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č. DV. 201


ČAS: 10.00 - 13.00 hod.


CENA: ZDARMA


PROGRAM

 • Situace kompostáren v kraji - zástupce kraje
 • Legislativa a praxe
 • Technologie, kapacity, odbyt kompostu
 • Provozní a procesní management kompostáren
 • Diskuze - individuální poradenství

POZVÁNKA

Na seminář je nutné se přihlásit přes přihlašovací formulář, který najdete na www.zeraagency.eu Organizační záležitosti Jitka Schellová, mob.: 724 82 737 e-mail: schellova@zeraagency.eu

Místo: KRAJ PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, JUNGMANNOVA 35/29, 110 00 PRAHA 1
Čas od: 1000
Čas do: 1300
Vstupné: ZDARMA

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

SBORNÍK Z III. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

SBORNÍK Z III. KONFERENCE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 36 příspěvků prezentovaných na III. Mezinárodní konferenci ...
cena: 100,00 Kč
 

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti PŮDA

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti PŮDA
Skripta "Ochrana životního prostředí v oblasti půdy" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích ...
cena: 250,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod