Konference BRO 2022

Konference je pořádána v rámci cyklu konferencí ODPADOVÉ DNY 2022.
17. ročník konference se koná pod záštitou ministra zemědělství
Zdeňka Nekuly, Ministerstva životního prostředí a děkana
FAPPZ ČZU Josefa Soukupa

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
KOMPOSTOVÁNÍ patří budoucnost!


Program konference

1. den - středa 21. 9. 2022
odborná exkurze na vybraná zařízení

2. den - čtvrtek 22. 9. 2022
odborné přednášky
společenský večer

3. den - pátek 23. 9. 2022
odborné přednášky
kompostářská praxe
diskuze

Ubytování si zajišťují účastníci sami.
Ubytovat se je možné v centru CETT, Podhradí 127.
Tel.: 724 082 737, info@cett.eu, schellova@zeraagency.eu

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství