Konference Biologicky rozložitelné odpady

 Od bioodpadu ke kompostu

Program konference

1. den - středa 15. 9. 2021
odborná exkurze na vybraná zařízení

2. den - čtvrtek 16. 9. 2021
odborné přednášky
společenský večer

3. den - pátek 17. 9. 2021
odborné přednášky
kompostářská praxe
diskuze

Vložné

Ubytování
Ubytování si zajišťují účastníci sami. Ubytovat se je možné v centru CETT, Podhradí 127. Tel.: 724 082 737, info@cett.eu, schellova@zeraagency.eu


Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství