Kompost a interpretace jeho kvality pro udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě

 Mimo nejnovější informací z oblasti technologie kompostování a využití kompostu, budou prezentovány praktiky:

 

Pro účastníky jsou připraveny materiály:

 

V případě potřeby informací jsme k dispozici.  Kontaktní osoba: Ing. Olga Křížová 724 144 401

Přihlášky zasílejte mailem na:
schellova@zeraagency.eu, mobil: 724 082 737

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství