Nové metody profesního vzdělávání - ekologie

Nové metody profesního vzdělávání - ekologie

Číslo: CZ.04.1.03/3.3.10.3/0011

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR.


CÍL:

 • Hlavním cílem projektu je reagovat na potřeby trhu a vytvořit nové ucelené výukové programy pro další profesní vzdělávání pro oblasti s tendencí ekonomického růstu. Výukové programy budou obsahovat klasické i multimediální prostředky vzdělávání a e-learningové programy.
 • Nedílnou součástí projektu je pilotní ověření všech vzdělávacích programů na vzorku cílové skupiny. Na základě zpětné reakce budou vzdělávací programy upraveny a doplněny.
 • Prosazováním udržitelného rozvoje venkova se zlepší informovanost o možnostech udržitelného rozvoje venkovského prostoru, což má vliv na utváření krajiny, zásadně ovlivňuje půdní prostředí, kvalitu povrchových a podzemních vod, odtokové poměry v krajině, ovlivňuje demografickou a sociální situaci na venkově, zvyšuje podíl na výrobě energie z obnovitelných zdrojů (biomasa) a snižuje produkci komunální odpadu ) třídění odpadu a kompostování BRO.

VÝSTUPY:

 • Ucelené vzdělávací programy v klasické i multimediální verzi (e-learningové)
 • Domovní kompostování
 • Komunitní kompostování
 • Logistika systému svozu a třídění bioodpadu
 • Podnikový ekolog
 • Poradce v systému ekologického zemědělství

Vytvoření vzdělávacího portálu projektu

Partneři projektu:
Svazek obcí Skládka TKO Třebíč
Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR
PRO-BIO regionální centrum Vysočina
Okresní agrární komora Třebíč

CÍLOVÉ SKUPINY:

 • Odborníci úřadů státní správy a samosprávy
 • Odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů
 • Další orgány státní správy
 • Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců
 • Obce, svazky obcí

ROZPOČET:
- celková cena 2 340 560 Kč 100%
- dotace v Kč a v % 2340 560 Kč 100%
- vlastní zdroje v Kč a v % 0 Kč 0%

ZDROJE FINANCOVÁNÍ:
- program: Operační program rozvoj lidských zdrojů
- priorita: 3. Rozvoj celoživotního učení
- opatření: 3.3 Rozvod kapacit dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY SASOV

PRAXE A METODY OCHRANY PŮDY DEMONSTRAČNÍ LOKALITY SASOV
Sasov Tato publikace obsahuje studii, která se zaměřuje na praxe a metody ochrany ...
cena: 120,00 Kč
 

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Komunitní kompostování je oblíbený způsob využívání a přeměny bioodpadu v zahraničí. ...
cena: 100,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Nové metody profesního vzdělávání - ekologie