Město zeleně - kvetoucí sídla - ekologie v praxe

Číslo: CZ.04.4.83/3.2.02.1

Tento projekt je spolufinancován EU.


CÍL:

 • V území mikroregionů, Náměšťsko, Chvojnice a kraji Vysočina
  podpořit vzdělanost a informovanost k ekologii, novým technologiím a technikám, aplikovat legislativní podmínky podpory ochrany životního prostředí do praxe.
 • motivovat obce a obyvatele k zlepšení a zkvalitnění prostředí obcí a krajiny a to způsoby šetrnými k životnímu prostředí.
 • zvyšování povědomí občanů o nutnosti ochrany životního prostředí


PARTNEŘI PROJEKTU:

 • Gemeindeverband fuer Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Gaenserndorf
  Harrasser Strasse 17, Hohenruppersdorf, 2223 Rakousko
  Kontaktní osoba - Dr Johann Mayr
 • Grenzüberschreitendens Impulszentrum (GIZ) Retz
  Althofgasse 14, Retz, 2070, Rakousko
  Kontaktní osoba - Mag Ewald Bussek


CÍLOVÉ SKUPINY:

 • zástupci obcí
 • zemědělci
 • podnikatelé v oblasti ekologického zemědělství
 • školy
 • široká veřejnost


ROZPOČET:
- celková cena 411 200 Kč
- dotace v Kč a v % 308 400 Kč 75%
- vlastní zdroje v Kč a v % 102 800 Kč 25%


ZDROJE FINANCOVÁNÍ:

 • program: INTERREG IIIA Rakousko
 • priorita: Přeshraniční organizační struktury a sítě
 • opatření: P3/M2 Malé projekty včetně akcí typy "People to people"

VÝSTUPY:
na základě monitoringu regionu zahrnující znalosti místních podmínek - klimatických, půdních, hospodářských, úrovně nezaměstnanosti, tradic a historie, významných míst jak historicky tak novodobě - ochrana vod a ovzduší, významné krajinotvorné prvky, chráněná území, vytvořit parametry a kriteria hodnocení obce pro zlepšování ekologického povědomí občanů a zástupců obce z cílem označit obec Obcí zeleně a kvetoucím sídlem .

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 31 příspěvků prezentovaných na XI. ročníku Mezinárodní ...
cena: 300,00 Kč
 

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti PŮDA

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti PŮDA
Skripta "Ochrana životního prostředí v oblasti půdy" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích ...
cena: 250,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Město zeleně - kvetoucí sídla - ekologie v praxe