Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání

Číslo: CZ 04.4.83/1.1.00.1/0134

Tento projekt je spolufinancován EU, Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Cíl:
Záměr navazuje na vzdělávací činnost agentury ZERA. Jeho cílem je revitalizací a rekonstrukcí stávajícího továrního objektu vytvořit prostory Česko Rakouského centra pro rozvoj podnikání. Vzniklé Česko -Rakouské centrum pro rozvoj podnikání napomůže vzniku funkční přes hraniční sítě podobně zaměřených organizací na obou stranách hranice za účele zajištění oboustranně výhodné kooperace a komunikace ve prospěch konkurence schopnosti regionálního hospodářství a stabilizace hospodářských struktur. Dále bude sloužit k rozvoji spolupráce a zvýšení informovanosti, přenosu know how, vyhledávání vhodných partnerů pro projekty přes hraniční spolupráce, spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami, zveřejňování výsledků jejich výzkumu, vzdělávání, zvyšování kvalifikace. Ve vzniklém centrum budou realizovány tyto základní aktivity: 1. Regionální vzdělávací centrum - zajištění celoživotního vzdělávání pro dospělé, jazyková výuka, oborové školení. 2. Ekologie a výzkum - osvěta, vzdělávání, výzkum, publikační činnost a poradenství v oblasti ekologie. Podpora vzdělanosti v oboru biotechnologií - certifikace osob "Odborník na biologické zpracování odpadu". Vysokým přínosem pro tyto aktivity je přenos zkušeností, postupů a metod z Rakouska, které je v tomto oboru výrazněji dál než ČR. 3. Škola řemesel - rekvalifikace osob v oblasti Ručního zpracování vlny, Ruční výroba koberců, Krajkářství, Barevná úprava textilu, Pletení košíků, Slaměných ozdob a aranžování, Patchwork, Biokuchař, Ekologické pěstování ovoce a zeleniny, Základy podnikání. 4. Centrum poradenství, prezentace BAT technologií a techniky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů - centrum pro zajištění základních informací jak řešit recyklaci bioodpadu při dodržení všech legislativních a ekonomických podmínek pro konkrétní zadání a území. Centrum bude úzce spolupracovat s výzkumnými ústavy a univerzitami v ČR Rakousku pro zajištění a využití perspektivních informací a aplikací výzkumu do praxe, přenos rakouského knot how do praxe v ČR. Prezentace BAT technologií a techniky v rámci odborných setkání a konferencí, na webových stránkách a poradenství.

Výstupy: Rekonstrukce části areálu ( bývalá tkalcovna a objekt služeb ), bývalé továrny na výrobu vlněných plyšových koberců, který se již nevyužívá a je opuštěný. Nachází se v centru města v klidové části na břehu řeky Oslavy. Vznikne jedno Česko rakouské centrum pro rozvoj podnikání.

Partneři projektu:

Grenzüberschreitendens Impulszentrum (GIZ) Retz
Althofgasse 14, Retz, 2070, Rakousko
Kontaktní osoba - Mag Ewald Bussek

Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou
Kontaktní osoba: Vladimír Měrka

Hospodářská komora Třebíč
Karlovo nám. 37, 674 01 Třebíč
Kontaktní osoba: ing. Simona Saitlová

Úřad práce Třebíč
Komenského nám. 1189, 674 01 Třebíč
Kontaktní osoba: ing. Jiří Černý

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Kontaktní osoba: prof.ing. Stanislav Procházka DrSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky
Drnovská 507, Praha - Ruzyně
Kontaktní osoba: ing. Zdeněk Pastorek

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31, 37005 České Budějovice
Kontaktní osoba: Prof.,ing. Magdalena Hrabánková CSc.

Výzkumný ústav pícninářský
Zahradní 1, 66441 Troubsko
Kontaktní osoba: RNDr. Jan Nedělník Ph.D

Cílové skupiny:

 • Státní orgány v ČR a Rakousku
 • podnikatelé v oblasti OH a ekologie v ČR a Rakousku
 • výzkumné ústavy v ČR a Rakousku
 • neziskové organizace v ČR a Rakousku
 • zemědělské a technické univerzity, školy v ČR a Rakousku
 • zemědělci a zahradníci v ČR a Rakousku

Rozpočet:

 • celková cena: 21 608 733 Kč - EU - ERDF: 16 206 549 Kč
 • státní rozpočet 1 080 436 Kč
 • vlastní zdroje 4 321 746 Kč

Zdroje financování:

 • program: Iniciativa Společenství INTERREG IIIA ČR-Rakousko
 • opatření: IV. Lidské zdroje
 • priorita: P4/M2 Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělávání kvalifikace a vědy

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

sborník 10. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

sborník 10. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
připravili jsme pro Vás sborník přednášek z 10. ročníku mezinárodní konference BIOLOGICKY ...
cena: 300,00 Kč
 

sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!

sborník z česko-rakouské konference !! OCHRANA PŮDY!!
V rámci operačního programu "Cíl Evropské územní spolupráce Česká republika - Rakousko ...
cena: 100,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » Česko Rakouské centrum pro rozvoj podnikání