2020 – rok ve znamení oslav

Letos slaví program INTERREG 30 let a naše společnost 20 let od svého založení. Za dobu své existence byla společnost ZERA partnerem 11 projektů v programu INTERREG , který je známý také jako Evropská územní spolupráce (EÚS) a je typickým programem politiky soudržnosti EU.  V rámci výročí programu INTERREG je připraveno 30 výletních cílů  (https://www.at-cz.eu/cz/o-programu/mapa-projektu/30-vyletnich-cilu) , mezi které patří i naše pracoviště, kde se můžete zapojit do různých aktivit

Podporují nás

Státní fond životního prostředí České republiky Operační program životní prostředí Evropský fond pro regionální rozvoj pro vodu, vzduch a přírodu Kraj Vysočina European Compostnetwork ECN Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství