ZEMĚDĚLSKÁ ZIMNÍ ŠKOLA AMBASADOR OCHRANY PŮDY

Pokračování původního kurzu projektu MOP pro odborníky a zájemce o půdu. Kurz byl vytvořen společností BFA Vídeň ve spolupráci s ZERA. První kurz se uskuteční v BŘEZNU 2018

ZEMĚDĚLSKÁ ZIMNÍ ŠKOLA AMBASADOR OCHRANY PŮDY

"Technologie, opatření a monitoring zdravé půdy pro zadržení vody v krajině"
(zemědělské vzdělávání)

Eroze půdy, sucho a postupné vyčerpávání obnovitelných živin jsou aktuální problémy zemědělské praxe. Zdroje organické hmoty jsou pro udržení půdní úrodnost a stability zdravé produkce rostlin zásadní - půdní organická hmota příznivě ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti půdy, je základním faktorem obnovy a existence velmi bohaté a diversifikované půdní bioty (funkce ekosystému půdy).Semináře reagují na novinky praxe a výzkumu.

MÍSTO KONÁNÍ: CETT / ZERA, Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad oslavou

LEKTOŘI / EXPERTI: Zástupci univerzit a výzkumných ústavů ( Ing. Záhora Jaroslav, CSc., Mendlova univerzita Brno, Dr. Wilfried Hartl, BFA Vídeň, VÚPT Troubsko, VÚMOP), zástupci praxe zemědělských podniků, ZERA).

PROGRAM A TERMÍNY SEMINÁŘŮ:

TERMÍN BŘZEN 2018

ČAS: 9:00 - 14.00 HOD.

CENA ZA SEMINÁŘ: BEZPLATNĚ

MÍSTO KONÁNÍ: ZERA, z.s. Podhradí 127, budova CETT (1. poschodí)

POPLATEK POUZE ZA PŘÍPADNÉ UBYTOVÁNÍ V CENTRU CETT A STRAVOVÁNÍ.

  • Zahájení kurzu - Dr. Hartl W. Ing. Záhora J. Ing. Hejátková K.
  • Mechanismus a principy zdravého rozvoje života v půdě (základní parametr produkční schopnosti půdy a zachování vody v půdě) Opatření pro zdravý rozvoj půdy - základní agrotechnika (typ a druh půdy, srážky, teplota) - osevní postupy a současné technologické vybavení zemědělských podniků


Na jednotlivé termíny je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich webových stránkách www.zeraagency.eu Organizační informace na info@zeraagency.eu nebo na telefonu 724 082 737.

pozvánka ZDE

DALŠÍ TERMÍNY:

  • 13.2.2018 Ozdravný režim půd v oblastech eroze (voda, vítr)
  • 20.2.2018 Půda a systémy hospodaření a využití externích zdrojů živin a organické hmoty v zemědělské praxi (technologie, ekonomika)
  • 27.2.2018 Meziplodiny - opatření proti utužení půdy (agrotechnika, ekonomika)
  • 13.3.2018 Monitoring kvality obdělávání půdy v praxi (měření ztrát živin do spodních vod, bilance humusu a živin)
  • 27.3.2018 Harmonizace požadavků legislativy MŽP a MZE - ochrana půdy

Přihlašovací formulář

Jméno/Firma:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:
 

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)

Metodika správné kompostářské praxe pro výrobu kvalitního kompostu (řízené kompostování)
Příručka k výrobě, uvádění do oběhu a využití produktu kompostovacího procesu - kompostu.
cena: 300,00 Kč
 

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti VZDUCH

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti VZDUCH
Skripta "Ochrana životního prostředí - vzduch" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích ...
cena: 250,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » ZEMĚDĚLSKÁ ZIMNÍ ŠKOLA AMBASADOR OCHRANY PŮDY