ZEMĚDĚLSKÁ ZIMNÍ ŠKOLA AMBASADOR OCHRANY PŮDY

Pokračování původního kurzu projektu MOP pro odborníky a zájemce o půdu. Kurz byl vytvořen společností BFA Vídeň ve spolupráci s ZERA. První kurz se uskuteční v BŘEZNU 2018. POZVÁNKA

Zimní zemědělská škola - Ambasador ochrany půdy

Zemědělské praktiky a aplikace inovací do zemědělské praxe s cílem ochrany půdy

cílová skupina: seminář je určen především ZEMĚDĚLCŮM v oblasti celoživotní vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví.

termín 6.3.2018

Lektor: Ing. Záhora J. (Mendlova univerzita Brno)

 • zahájení kurzu
 • Mechanismus a principy zdravého rozvoje života v půdě

termín 9.3.2018

Lektor: Ing. Badalíková B. (Výzkumný ústav pícninářský Troubsko)
Lektor: Ing. Smatanová M. (ÚKZUZ Brno), Ing. Hejátková K. (ZERA)

 1. Ozdravný režim půd v oblastech eroze
 • půdoochranné technologie ve vazbě na půdně klimatické podmínky lokalit, základní agrotechnika, osevní postupy, bilance živin
 1. Půda a systémy hospodaření a využití externích zdrojů živin a organické hmoty v zemědělské praxi
 • technologie zpracování odpadů
 • kvalita výstupů technologií - digestát, kompost, čistírenské kaly, popel
 • praktické příklady v terénu

termín 13.3. - 14.3.2018

Lektor: Dr. Hartl W., Ing. Záhora

 1. Opatření pro zdravý rozvoj půdy
 • osevní postupy a současné technologické vybavení zemědělských podniků a jejich vliv na degradaci půdy - praktická opatření
 • základní parametr produkční schopnosti půdy a zachování vody v půdě - praktická opatření
 • praktické příklady v terénu
 1. Meziplodiny - opatření proti utužení půdy
 • druhová skladba rostlin a jejich význam v osevním postupu
 • základní agrotechnika
 • ekonomika
 • praktické příklady v terénu

termín 26.3. - 27.3.2018

Lektor: Dr. Hartl W., Ing. Záhora J.

 1. Monitoring kvality obdělávání půdy v praxi
 • měření ztrát živin do spodních vod, bilance humusu a živin
 • opatření a základní agrotechnika
 • praktické příklady v terénu

termín 3.4.2018

Lektor: Ing. Hejátková K., Ing. Zeroníková I.

 • Harmonizace požadavků legislativy MŽP a MZE - ochrana půdy
 • legislativa v oblasti ochrany půdy, odpady, hnojiva, dotace

ČAS:

9:00 - 13.00 HOD. jednodenní seminář

9.00 - 17:00 HOD. dvoudenní seminář

CENA ZA SEMINÁŘ: BEZPLATNĚ

MÍSTO KONÁNÍ: ZERA, z.s. Podhradí 127, budova CETT (1. poschodí)


pozvánka


POPLATEK POUZE ZA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPADNÉHO UBYTOVÁNÍ V CENTRU CETT A STRAVOVÁNÍ.

Při účasti všech termínů, bude po skončení vydán certifikát "Ambasadora ochrany půdy"

Na jednotlivé termíny je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře, který najdete na našich webových stránkách www.zeraagency.eu Organizační informace na info@zeraagency.eu nebo na telefonu 724 082 737.

Organizační informace: ZERA, z.s. Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Kontaktní osoba: Jitka Schellová, mob.: 724 082 737, e-mail: info@zeraagency.eu

Přihlašovací formulář

Jméno/Firma:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:
 

Vzdělávací kurzy

Zajímavé publikace

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti PŮDA

skripta Ochrana životního prostředí v oblasti PŮDA
Skripta "Ochrana životního prostředí v oblasti půdy" je jednou ze 4 publikací vzdělávacích ...
cena: 250,00 Kč
 

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

11. ročník konference BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
Publikace obsahuje soubor 31 příspěvků prezentovaných na XI. ročníku Mezinárodní ...
cena: 300,00 Kč
 

zobrazit všechny publikace

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » ZEMĚDĚLSKÁ ZIMNÍ ŠKOLA AMBASADOR OCHRANY PŮDY