výzvy Operačního programu životního prostředí

V průběhu roku 2017 budou v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášeny následující DOTAČNÍ VÝZVY


68. výzva - PREVENCE VZNIKU ODPADŮ

Příjem žádostí od 3. 4. - 31. 7. 2017
Příjemci
: Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Podnikatelské subjekty

Výše dotace až 85%

69. výzva- ZVÝŠIT PODÍL MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ


Příjem žádostí od 1. 9. - 1. 12. 2017
Příjemci:
Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Podnikatelské subjekty
Výše dotace až 85%VÍCE INFORMACÍ O VÝZVÁCH

kontaktní osoby:

krizova@zeraagency.eu 724 144 401
budarova@zeraagency.eu 724 540 779

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » výzvy Operačního programu životního prostředí