nový projekt TECHAGRO

ZERA ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, univerzitami a osobnostmi praxe připravila prezentaci na téma ŽIVOT V PŮDĚ "KDE KONČÍ ŽIVOT ZAČÍNÁ SUCHO" Termín realizace od 8.-.12. dubna 2018

ŽIVOT V PŮDĚ "KDE KONČÍ ŽIVOT ZAČÍNÁ SUCHO"

  • ucelené systémy hospodaření s důrazem na ochranu půdy
  • technologie erozně nebezpečných plodin v souladu s DZES
  • organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržení v krajině


TECHAGRO je mezinárodní veletrh zemědělské techniky, který se koná na brněnském výstavišti každé dva roky. Účastní se ho téměř 800 vystavovatelů ze 40 zemí. V roce 2015 ho navštívilo více než 112 tisíc lidí ze 48 zemí. TECHAGRO zabírá více než 70 tisíc metrů čtverečních, jedná se o největší zemědělský veletrh ve střední Evropě. Prezentují se zde nejnovější trendy v technice i zemědělské technologii a účastní se ho většina značek působících v České republice. Zároveň se na něm prezentují v hojné míře i zahraniční značky. Bohatý doprovodný program, akcentuje aktuální témata v zemědělství

Navigační menu

zeraagency.eu > Úvod » nový projekt TECHAGRO